Tramwaje

TORPOL przebuduje linię tramwajową w Łodzi

Spółka TORPOL przebuduje linię tramwajową w Łodzi. Umowę w tej sprawie przedstawiciele firmy oraz reprezentanci inwestora podpisali w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. Prace realizowane będą w ul. Wojska Polskiego, między ul. Franciszkańską a ul. Strykowką.

Spółka TORPOL przebuduje linię tramwajową w Łodzi
Fot. Commons Wikimedia

Przedmiotem zawartej umowy jest realizacja dwóch zadań. Pierwszym z nich jest przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz  z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, a także budową parkingu P&R przy ul. Zmiennej. W ramach tego zadania Inwestor dopuszcza również możliwość udzielenia zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego
w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Drugie zadanie dotyczy natomiast wykonania przebudowy wodociągów wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. Grzegorza Palki oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.

– Pozyskanie kontraktu tramwajowego jest elementem prowadzonej przez Spółkę dywersyfikacji portfela zamówień – skomentował podpisanie umowy Prezes TORPOL S.A. Grzegorz Grabowski. – Obecnie uczestniczymy w kilkunastu postępowaniach przetargowych, wśród których znajdują się również przetargi tramwajowe. Posiadając odpowiednią kadrę inżynierską oraz zaplecze sprzętowe, jak również doświadczenie zdobyte zarówno w Polsce, jak i przy kontraktach tramwajowych realizowanych w Norwegii, liczymy na pozyskanie w najbliższym czasie kolejnych tego rodzaju projektów.

 

Wynagrodzenie TORPOL S.A. z tytułu realizacji zawartej umowy wynosi ok. 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto), w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego opiewa na 130,4 mln zł brutto (tj. ok. 106 mln zł netto). Termin realizacji całej inwestycji przewidziany jest na koniec maja 2023 r.

TORPOL zmodernizuje stację Olsztyn Główny

Dodaj komentarz