Tramwaje

TORPOL przebuduje linię tramwajową w Łodzi

Spółka TORPOL przebuduje linię tramwajową w Łodzi. Umowę w tej sprawie przedstawiciele firmy oraz reprezentanci inwestora podpisali w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. Prace realizowane będą w ul. Wojska Polskiego, między ul. Franciszkańską a ul. Strykowką.

Spółka TORPOL przebuduje linię tramwajową w Łodzi
Fot. Commons Wikimedia

Przedmiotem zawartej umowy jest realizacja dwóch zadań. Pierwszym z nich jest przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz  z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, a także budową parkingu P&R przy ul. Zmiennej. W ramach tego zadania Inwestor dopuszcza również możliwość udzielenia zamówienia w prawie opcji polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnej z programem funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę układu torowego
w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych. Drugie zadanie dotyczy natomiast wykonania przebudowy wodociągów wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. Grzegorza Palki oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego.

– Pozyskanie kontraktu tramwajowego jest elementem prowadzonej przez Spółkę dywersyfikacji portfela zamówień – skomentował podpisanie umowy Prezes TORPOL S.A. Grzegorz Grabowski. – Obecnie uczestniczymy w kilkunastu postępowaniach przetargowych, wśród których znajdują się również przetargi tramwajowe. Posiadając odpowiednią kadrę inżynierską oraz zaplecze sprzętowe, jak również doświadczenie zdobyte zarówno w Polsce, jak i przy kontraktach tramwajowych realizowanych w Norwegii, liczymy na pozyskanie w najbliższym czasie kolejnych tego rodzaju projektów.