Raport z Polski Wydarzenia

Spółka InnoBaltica z Polską Nagrodą Innowacyjności 2020/2021

Spółka InnoBaltica otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2020/2021. Firma doceniona została za projekt systemu FALA i doprowadzenie do rozpoczęcia jego realizacji na terenie województwa pomorskiego. Nagroda wręczona została w trakcie Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie.

Spółka InnoBaltica otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2020/2021

Kapituła konkursu doceniła innowacyjność założeń systemu, którego wdrażanie rozpoczęło się na terenie województwa pomorskiego. Podczas kongresu na ręce Marcina Stefańskiego, prezesa spółki InnoBaltica, nagrodę wręczył Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

System FALA (nazwa techniczna to Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności) zakłada wprowadzenie na terenie całego województwa pomorskiego ujednoliconego systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, a także przejrzystego systemu informacji pasażerskiej.

Spółka mimo trwającej w kraju pandemii oraz przedłużającego się postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej doprowadziła do podpisania w czerwcu br. umowy z głównym wykonawcą systemu FALA – z konsorcjum firmy Asseco Data Systems i AEP Ticketing Solutions z Włoch. Prace nad wdrożeniem systemu idą pełną parą, a spółka niezależnie od kontraktu z Asseco prowadzi równoległe działania uzupełniające, zmierzające do pozyskania danych do systemu, organizuje warunki umożliwiające montaż walidatorów na przystankach kolejowych, a także pracuje nad budową systemów wspierających obsługę pasażera.

Na realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym (…)”  InnoBaltica uzyskała dofinansowanie w kwocie 90 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie ma pokryć koszt nie tylko systemu informatycznego, ale także 850 urządzeń walidujących na przystankach kolejowych,  5300 urządzeń w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusach, trolejbusach i tramwajach), wydania 300 tys. specjalnych kart, zorganizowania 30 punktów obsługi klienta oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w całym województwie.

Wsparcie techniczne zapewnia spółce dotacja z instrumentu finansowego ELENA (European Local ENergy Assistance). Z tych środków opłacane są studia wykonalności i badania rynku, przygotowania biznesplanów, procedur przetargowych, przeprowadzanie audytów. InnoBaltica uzyskała na wsparcie techniczne z ELENY ponad 10 mln zł i była jednym z pierwszych podmiotów w Polsce, który uzyskał dotację z tego instrumentu finansowego.

Przygotowanie projektu FALA poprzedzone było międzynarodowymi badaniami przeprowadzonymi we współpracy z siedmioma partnerami basenu Morza Bałtyckiego w ramach wspólnego projektu Interconnect. Spółka InnoBaltica uzyskała na realizację zadań związanych z regionem Pomorza blisko 7 mln zł wsparcia z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Więcej o systemie FALA

System FALA to przedsięwzięcie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Jedna platforma elektroniczna połączy sieć kolejową i komunikację miejską w całym województwie pomorskim. Płacenie za przejazdy zostanie oparte na aplikacji i specjalnej karcie transportowej oraz sieci walidatorów – czyli specjalnych czytników. Jak duże jest to przedsięwzięcie, niech pokażą liczby.

Dodaj komentarz