Pasażer Wydarzenia

Zagraniczne studia a zniżki na przejazdy transportem publicznym

Studiujesz poza granicami kraju? Czy posiadając zagraniczną legitymację przysługują Ci w Polsce ulgi na przejazdy transportem publicznym? Sprawdź!

Czy poza granicami Polski przysługuje ulga studencka? UTK wyjaśnia.
Czy zagranicznemu studentowi przysługuje w Polsce ulga na bilety komunikacji publicznej? UTK wyjaśnia.

– Uprawnienia do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym nie są regulowane na poziomie międzynarodowym – przypomina UTK.

 

Pod tym względem każdy kraj ma swoje regulacje. Posiadanie prawa do ulgi w jednym kraju nie oznacza automatycznego przeniesienia takich uprawnień do innego państwa. Obowiązuje to nawet gdy są to kraje unijne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla osób uczących się poza granicami Polski.

Polscy studenci, kształcący się na terenie kraju, mogą korzystać z wielu ulg, przysługujących po okazaniu ważnej legitymacji. Zniżki otrzymają m.in. na bilety komunikacji miejskiej, bilety metra i w pociągu.

Polscy studenci za granicą

 

Polska legitymacja studencka prawdopodobnie nie będzie uprawniała do ulgi w transporcie publicznym w innym kraju – przypomina UTK.

W przeciwieństwie do paszportu – stanowi ona dokument obowiązujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Zagraniczni studenci z innych krajów, którzy przyjeżdżają do Polski turystycznie (okazjonalnie) i korzystają z transportu zbiorowego, również nie posiadają prawa do ulgi studenckiej w Polsce, niezależnie od rodzaju posiadanej legitymacji.

W Polsce ulga studencka na przejazdy krajowe koleją wynosi 51% i obowiązuje wyłącznie do ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą. W trakcie kontroli biletów można okazać zarówno jej wersję materialną (plastikowa karta z aktualnym hologramem), jak i wirtualną (mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel). Zamiennikiem legitymacji studenckiej nie może być np. zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki.

International Student Identity Card (ISIC)

Pewne wątpliwości wywołuje natomiast możliwość posługiwania się w Polsce międzynarodową legitymacją studencką International Student Identity Card (ISIC). Jako dokument poświadczający prawo do ulgowego przejazdu pociągiem w Polsce jest ona dopuszczona wyłącznie dla osób studiujących za granicą. Należy spełnić jednak kilka warunków:

  • posiadać polskie obywatelstwo, bądź
  • obywatelstwo Unii Europejskiej i prawo stałego pobytu w Polsce, bądź
  • być członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej posiadającego prawo stałego pobytu w Polsce.

Osoby te muszą okazać kontrolerowi legitymację ISIC potwierdzającą naukę na zagranicznej uczelni wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku. W przypadku obcokrajowca – z obywatelstwem w innym kraju Unii Europejskiej – także z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu w Polsce. ISIC występuje obecnie w dwóch formach: tradycyjnej karty plastikowej (the ISIC card) oraz karty wyświetlanej na urządzeniu mobilnym (virtual ISIC card, ISIC virtual ID). Obie formy legitymacji ISIC dla ww. grupy osób będą stanowiły dokument poświadczający uprawnienie do ulgi w pociągach.

Dodaj komentarz