Inwestycje Wydarzenia

TORPOL zmodernizuje stację Olsztyn Główny

TORPOL podpisał dziś z PKP PLK umowę o wartości 470 mln zł brutto (382,1 mln zł netto) na realizację zadania: “Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” w ramach projektu pn. “Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”. Uwzględniając nowy kontrakt, portfel zleceń TORPOLU wynosi ponad 1,45 mld zł netto.

Fot. PKP PLK

Wartość prac podstawowych w ramach kontraktu wynosi ok. 410 mln zł brutto, natomiast wynagrodzenie za skorzystanie z prawa opcji przez zamawiającego wynosi ok. 60 mln zł brutto.

Kontrakt na modernizację stacji Olsztyn Główny stanowi istotne uzupełnienie naszego portfela zamówień i jest kontynuacją, zrealizowanej już przez Torpol w tej perspektywie finansowej, modernizacji linii nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn. Pod każdym względem jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji tego oraz kolejnych dużych, skomplikowanych projektów budowlanych, na których ogłoszenie w najbliższym czasie oczekujemy. Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną, młodą, ale już doświadczoną kadrą oraz nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem zapewniającym sprawną realizację prac zarówno przy budowie i modernizacji linii kolejowej, jak również prac związanych z jej bieżącym utrzymaniem oraz bardzo dobrą i stabilną sytuacją finansową. Jesteśmy gotowi na wysoką aktywność podczas nadchodzących postępowań przetargowych – skomentował podpisanie umowy Prezes TORPOL S.A. Grzegorz Grabowski.

 

Termin realizacji kontraktu w Olsztynie wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy dla zamówienia podstawowego i 24 miesiące dla zamówienia wynikającego z ewentualnego prawa opcji.

Dodaj komentarz