Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Wiadukt nad torami Warszawa – Białystok zwiększy bezpieczeństwo w Małkini

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa i usprawni ruch kolejowy oraz drogowy w Małkini. Koszt inwestycji to 48 mln zł.

Fot. R. Pustul / Intercor Sp. z o.o.

Z wiaduktu nad torami łączącymi Warszawę z Białymstokiem, korzystają już pierwsi kierowcy. Obiekt zastąpił przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 627 i 694. Dla pieszych i rowerzystów przygotowano chodnik i ścieżkę rowerową. Długość wiaduktu bez dojazdów wynosi 110 m.

Prace będą kontynuowane. Wykonawca rozbierze dotychczasowy przejazd w poziomie szyn, a także przeprowadzi roboty wykończeniowe na dojazdach do obiektu. W miejscu prac wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Dzięki przebudowie odcinków przyległych ulic, budowie dwóch rond i dojazdów usprawni się komunikacja w miejscowości.

Pozostały zakres robót nie ma wpływu na prowadzenia ruchu pociągów. Zakończenie całości robót jest planowane w pierwszym kwartale 2022 roku.

Rail Baltica dla podróżnych i mieszkańców

Budowa wiaduktu to kolejna inwestycja PLK w Małkini związana z modernizacją linii Rail Baltca. Mieszkańcy korzystają z już nowych, wygodniejszych peronów z bezpiecznym przejściem podziemnym. Poziom bezpieczeństwa w ruchu pociągów zwiększyło wprowadzenie nowoczesnego lokalnego centrum sterowania. Od ponad półtora roku pociągi kursują po dwóch torach i nowych mostach na Bugu. Zlikwidowane zostało „wąskie gardło” i poprawiła się przepustowość na ważnej krajowej i międzynarodowej trasie.