Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Kolejna inwestycja na trasie Rail Baltica oddana do użytku

Mieszkańcy Zielonki zyskali dodatkową bezpieczną przeprawę pod linią kolejową Warszawa – Białystok. Tunel pod torami i przebudowany układ drogowy usprawni komunikację w mieście. To jeden z 12 obiektów na trasie Rail Baltica w woj. mazowieckim, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują za prawie 300 mln zł netto.

Tunel pod torami w ZIelonce (fot. Martyn Janduła / PKP PLK)
Tunel pod torami w ZIelonce (fot. Martyn Janduła / PKP PLK)

Tunel pod torami w Zielonce jest już dostępny dla kierowców, pieszych i rowerzystów. W wyniku prac ul. Inżynierska została zaś połączona z ul. Leśną. Dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie usprawnia lokalny ruch drogowy i daje nowe możliwości dojazdu pomiędzy dwiema częściami miasta.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w Zielonce to bezpieczne przewozy i lepsza komunikacja w mieście. Środki z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę” są efektywnie wykorzystywane dla budowy bezpiecznej i ekologicznej kolei. Wykonane prace realnie poprawiają warunki życia mieszkańców i wspierają rozwój lokalny – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Bezkolizyjna przeprawa w Zielonce ma 100 m długości. Pod torami powstał tunel z jezdnią po jednym pasie ruchu w każdą stronę, ścieżką rowerową i chodnikiem. Inwestycja usprawniła też ruch drogowy w sąsiedztwie linii kolejowej. Dzięki budowie dodatkowego wiaduktu drogowego nad ul. Kolejową, możliwe było połączenie ul. Leśnej z ul. Słowackiego. Łącznie przebudowano ulice na odcinku ok. 600 m. Wartość prac przy wiadukcie to 33,8 mln zł.

– Bezkolizyjny przejazd pod torami w Zielonce to dziewiąty obiekt z puli dwunastu, które budujemy na mazowieckim odcinku linii Rail Baltica, w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej. Zwiększa się bezpieczeństwo na ważnej międzynarodowej linii, ale również sprawniejsza będzie komunikacja drogowa – powiedział Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” to budowa łącznie 12 obiektów. Od dwóch tygodni kierowcy korzystają z wiaduktu nad torami w Tłuszczu, w listopadzie otwarto wiadukt w Mokrej Wsi. Bezpieczeństwo, a także sprawną komunikację zapewniają też dwa wiadukty w Łochowie i po jednym w Toporze oraz Małkini. Piesi i rowerzyści korzystają z przejść pod torami w Jasienicy Mazowieckiej i Łochowie.

Wykonawcy kontynuują roboty na dwóch budowach bezkolizyjnych skrzyżowań w Kobyłce oraz przy przejściu podziemnym w Toporze.

Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wartość tych inwestycji to 292,8 mln zł netto.

Dodaj komentarz