Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Wzrosty w przewozach intermodalnych w II kwartale roku [RAPORT]

Blisko 6,8 mln ton  wyniosła masa przewozowa w transporcie intermodalnym w II kwartale roku. Praca przewozowa była na poziomie 2 mld tonokilometrów. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2020, od kwietnia do czerwca br. wzrosły wszystkie parametry transportu intermodalnego.

Wzrosty w przewozach intermodalnych w II kwartale roku [RAPORT]

W II kwartale roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 450 tysięcy sztuk jednostek intermodalnych, co stanowiło ponad 743 tysiące TEU. W  porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 19,2 proc., a liczba  TEU  o 24,4 proc.

W przewozach intermodalnych w II kwartale 2021 r. przetransportowano blisko 6,8 mln ton, a praca przewozowa przekroczyła 2 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 11,1 proc. (wg masy) i 14,8 proc. (wg wykonanej pracy).

-W ostatnich latach obserwowany jest stały trend wzrostowy na rynku przewozów intermodalnych. Porównując I półrocze 2020 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. masa ładunków wzrosła o 2 mln ton a praca przewozowa o 0,3 mld tonokilometrów. Dobre wyniki transportu intermodalnego cieszą tym bardziej, że trwa Europejski Rok Kolei, który promuje kolej jako środek transportu przyjazny środowisku. Rozwój tej gałęzi transportu sprzyja realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu polegających na zmniejszeniu emisyjności w gospodarce, w tym w transporcie towarów – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W II kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 21 licencjonowanych przewoźników.

Przewozy w lutym: liczba pasażerów wzrosła, masa towarów spadła.

Dodaj komentarz