Przewozy towarowe

Przewozy w lutym: liczba pasażerów wzrosła, masa towarów spadła.

W lutym z polskiej kolei skorzystało 27,5 mln pasażerów. Pociągi przewiozły w tym czasie także 18,1 mln ton towarów – to najnowsze dane zaprezentowane w raporcie przez Urząd Transportu Kolejowego. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, liczba pasażerów wzrosła o 9,3 proc., masa towarów zaś spadła o 4,9 proc.

Przewozy pasażerskie:

  • Liczba pasażerów – 27,5 mln
  • Średnia przejechana odległość przez pasażera – 62 km
  • Praca przewozowa – 1,7 mld pasażerokilometrów
  • Praca eksploatacyjna 14,3 mln pociągokolometrów

W porównaniu z lutym 2019 r. liczby te wzrosły odpowiednio o 9,3 proc. (liczba pasażerów), 5,7 proc. (praca przewozowa) oraz 9,3 proc. (praca eksploatacyjna). W lutym średnia przejazdu jednego pasażera wyniosła 62 km.

W styczniu i lutym przewieziono łącznie 56 mln pasażerów, a wartość pracy przewozowej wyniosła 3,4 mld pasażerokilometrów. Praca eksploatacyjna w tym czasie równa jest 29,7 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost odpowiednio o 8,4 proc., 5,7 proc. oraz 7,9 proc..

Wyniki przewozów pasażerskich w styczniu i lutym były optymistyczne. Jednak w najbliższych miesiącach wszystkich przewoźników czeka duży wysiłek by przewozy przywrócić do stanu sprzed epidemii – stwierdził dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Przewozy towarowe:

  • Przewieziono 18,1 mln ton towarów
  • Średnia odległość przewozu 1 tony – 229 km
  • Praca przewozowa – 4,1 mld ton-km
  • Praca eksploatacyjna – 6,1 mln poc-km

Wyniki te są niższe niż w lutym 2019 r.: w przypadku przewozów towarów o 4,9 proc., pracy przewozowej o 8,3 proc. oraz pracy eksploatacyjnej o 6,2 proc. Średnia odległość przewozu 1 tony w lutym wyniosła 229 km.

W styczniu i lutym przewieziono koleją 35,5 mln ton ładunków, praca przewozowa wyniosła niewiele ponad 8 mld tonokilometrów, zaś eksploatacyjna blisko 12 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki odpowiednio o 8,3 proc., 11,4 proc. oraz 9,2 proc. w porównaniu do początku ubiegłego roku.

Dodaj komentarz