Raport z Polski Wydarzenia

UTK opublikował przewodnik o uzyskiwaniu autoryzacji bezpieczeństwa

Jak wygląda proces uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa? Wyjaśni to specjalny przewodnik, który został opublikowany przez Urząd Transportu Kolejowego na stronie www.utk.gov.pl.

Przewodnik pozwoli pozyskać informacje dot. wypełnienia wniosku oraz informacji, które należy zebrać, by zrobić to poprawnie. Dokument będzie regularnie aktualizowany, podobnie jak przewodnik dotyczący uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa.

Wejście w życie przepisów IV pakietu kolejowego zmieniło zasady uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa. Zakres zmian w procedurze wydawania tych dokumentów  był znacznie mniejszy niż w przypadku jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa , jednak równie istotny. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa wprowadziło m.in. wymagania co do zawartości wniosku, a także określiło wykaz dokumentów, jaki należy wraz z nim przedłożyć.

W przewodniku opisane zostały wszystkie aspekty procesu uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa. Opracowanie to ma ułatwić wnioskodawcom stosowanie nowych przepisów w praktyce. Przewodnik będzie aktualizowany, aby uwzględnić zgłaszane problemy i wątpliwości, a także zmieniającą się rzeczywistość prawną.

Przewodnik został opracowany zgodnie z art. 18c ustawy o transporcie kolejowym. Dokument jest dostępny na stronie UTK w dziale opracowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UTK.

Dodaj komentarz