Raport z Polski Tabor Wydarzenia

UTK wydał nowy przewodnik dot. zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych

Urząd Transportu Kolejowego przygotował przewodnik po procesie wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych. Są w nim przedstawione nowe zasady prowadzenia przez Prezesa UTK spraw o uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych Infrastruktura, Energia oraz Sterowanie – urządzenia przytorowe.

Poradnik skierowany jest do producentów podsystemów (wykonawców inwestycji infrastrukturalnych) oraz zarządców infrastruktury, działających na podstawie autoryzacji bezpieczeństwa. Zawiera szczegółowe wytyczne do procesu uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Podsystemy strukturalne instalacji stałych: Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe, wymagają uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w przypadku budowy nowego podsystemu oraz modernizacji lub odnowienia podsystemu, gdy taki obowiązek nałoży Prezes UTK.

przewodnik opisuje:

  • sposób zgłaszania do Prezesa UTK informacji o inwestycjach zakwalifikowanych jako odnowienie i modernizacja;
  • jak należy prawidłowo sporządzić wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego oraz dokumentacji, jaką należy do niego załączyć;
  • podstawy prawne  i zasady, którymi Prezes UTK kieruje się rozpatrując poszczególne wnioski.

przewodnik zawiera:

  • wzór wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego,
  • wzór zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego,
  • zalecaną strukturę dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE,
  • odniesienia do stanowisk Prezesa UTK dotyczących uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego,
  • listy kontrolne stosowane przez Prezesa UTK do oceny złożonych wniosków.
  • będzie systematycznie aktualizowany wraz z pojawiającymi się zmianami w prawie.

Przewodnik. Zezwolenia instalacje stałe dostępny jest w dziale Publikacje UTK.