Raport z Polski Tabor Wydarzenia

UTK wydał nowy przewodnik dot. zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych

Urząd Transportu Kolejowego przygotował przewodnik po procesie wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych. Są w nim przedstawione nowe zasady prowadzenia przez Prezesa UTK spraw o uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych Infrastruktura, Energia oraz Sterowanie – urządzenia przytorowe.

UTK wydał nowy przewodnik dot. zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych

Poradnik skierowany jest do producentów podsystemów (wykonawców inwestycji infrastrukturalnych) oraz zarządców infrastruktury, działających na podstawie autoryzacji bezpieczeństwa. Zawiera szczegółowe wytyczne do procesu uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Podsystemy strukturalne instalacji stałych: Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe, wymagają uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w przypadku budowy nowego podsystemu oraz modernizacji lub odnowienia podsystemu, gdy taki obowiązek nałoży Prezes UTK.