Wydarzenia

UTK zbiera opinie o projekcie przewodnika dot. wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych

Urząd Transportu Kolejowego przygotował projekt przewodnika dotyczącego wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych. Opracowanie przybliża nowe zasady prowadzenia przez Prezesa UTK spraw z zakresu otrzymywania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych Infrastruktura, Energia oraz Sterowanie – urządzenia przytorowe. Uwagi do projektu zgłaszać można do 15 stycznia.

Przygotowany przez UTK projekt publikacji zawiera szczegółowe wytyczne w kwestii otrzymywania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych Infrastruktura, Energia oraz Sterowanie – urządzenia przytorowe. Obowiązek taki wynika obowiązek z art. 18 ust. 3 Dyrektywy (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności.

Głównymi założeniami przewodnika są:

  • przedstawienie porad i rekomendacji dotyczących prawidłowego sporządzenia samego wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego oraz dokumentacji, jaką należy do niego załączyć;
  • wyjaśnienie podstaw prawnych ustanawiających reguły, którymi Prezes UTK kieruje się rozpatrując poszczególne wnioski.

W opracowaniu szczegółowo omówione zostaną wymogi warunkujące uzyskanie samego zezwolenia, wniosek wraz z dokumentacją stanowiącą załączniki do niego oraz tzw. dobre praktyki, a także najczęściej spotykane braki i niespójności.

Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2021 r., przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej: /UTK/skrytka; /UTK/SkrytkaESP lub adres email: utk@utk.gov.pl

Przewodnik oraz formularz do zgłaszania uwag do tego dokumentu zostały opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pod adresem https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/konsultacje.