Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

PKP Intercity ogłosiło przetarg na nowy system zarządzania rozkładem jazdy

PKP Intercity chce zapewnić pasażerom przejrzysty rozkład jazdy i przewidywalną ofertę. Niezbędny do tego będzie nowy system planowania i obsługi rozkładu, na który przewoźnik właśnie ogłosił przetarg.

Według planów, w 2030 roku PKP Intercity będzie uruchamiać około dwa razy więcej pociągów niż obecnie. Spółka szacuje, że praca eksploatacyjna ma wzrosnąć do tego czasu z około 64,5 mln pockm notowanych obecnie do poziomu około 113,2 mln pockm rocznie.

W perspektywie 2030 roku PKP Intercity planuje zapewnić pasażerom przejrzysty, powtarzalny rozkład jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę. Pomocne w tym będzie wdrożenie nowego systemu planowania i obsługi rozkładu jazdy, na którego zakup PKP Intercity ogłosiło właśnie przetarg.

System usprawni przebieg informacji w PKP Intercity

Nowy system będzie składał się z kilku części. Umożliwi on tworzenie rozkładów jazdy w różnych perspektywach czasowych i przygotowanie informacji dla pasażerów. Nie mniej ważne części dotyczą obiegowaniataboru przewoźnika i komunikacji między systemami, w tym z systemami zagranicznymi. Nowe narzędzie informatyczne usprawni także przepływ informacji wewnątrz Spółki i wykorzystywanie danych dot. rozkładu jazdy. Z systemu będą korzystać pracownicy różnych komórekorganizacyjnych PKP Intercity, którzy wspólnie są odpowiedzialni za projektowanie i realizację rozkładu jazdy.

Zamówienie obejmuje przygotowanie analiz procesów, a na ich podstawie stworzenie koncepcji i wdrożenie systemu. Wyłoniony w przetargu dostawca rozwiązania, będzie również odpowiedzialny za przeszkolenie różnych grup pracowników, którzy będą korzystać z nowego rozwiązania informatycznego.

– Wdrażając w życie strategię inwestycyjną, planujemy szerokie zakupy i modernizację taboru. Nie możemy przy tym zapomnieć o efektywnych i nowoczesnych narzędziach, które pozwolą na jego najlepsze wykorzystanie. Nowy system to nie tylko duży krok w kierunku realizacji strategii, lecz także optymalizacja procesów w spółce i udostępnienie naszym specjalistom nowego, dogodnego narzędzia pracy – podkreśla Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Dodaj komentarz