Przewozy towarowe

PKP PLK usprawni dostęp do portów morskich w Trójmieście

Do portów morskich w Gdyni i Gdańsku dojeżdżać będą mogły dłuższe i cięższe składy. Dzięki modernizacji linii kolejowej – wymianie torów i sieci trakcyjnej, a także przebudowie stacji – dostęp do portów będzie łatwiejszy, a przeładunek bezpieczniejszy i krótszy. Inwestycja PKP PLK za ponad 2,6 mld zł współfinansowana jest z instrumentu unijnego „Łącząc Europę”.

– Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trójmiejskich portach Gdańska i Gdyni mają istotne znaczenie dla gospodarki. Prace postępują według przyjętych harmonogramów. Po zakończeniu przebudowy torów i urządzeń oraz mostów i wiaduktów kolejowy transport będzie mógł zapewnić szybszy przewóz większej ilości towarów – powiedział Arnold Bresch członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Na stacji Gdynia Port roboty ziemne przygotowują teren pod budowę nowych torów, rozjazdów oraz dróg technologicznych. Montowane jest odwodnienie układu torowego, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Usunięto już ponad 60 km starych torów oraz ponad 160 rozjazdów. Do budowy nowego układu torowego wykonawca zgromadził 160 tys. podkładów oraz około 170 km szyn. Rozpoczął się remont budynku nastawni. Sprawną i bezpieczną obsługę większej liczby pociągów towarowych zapewnią nowe urządzenia oraz system sterowania ruchem kolejowym