Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Kolejny etap budowy Rail Baltica – inwestycji, która łączy Europę

Trwają prace na podlaskim odcinku Rail Baltica i na stacji Białystok. Trzy nowe warianty korytarzy kolejowych, zostały przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do dalszych analiz. Inwestycja usprawni ruch i stworzy lepsze możliwości podróży. Budowanie atrakcyjniejszej i powszechniejszej kolei jest zasługą efektywnego korzystania ze środków unijnego instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) „Łącząc Europę”.

Fot. Wojciech Wojtkielewicz / PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciły twórcy studium wykonalności „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku” analizę materiałów – 3217 nadesłanych ankiet, nagrań z wideokonferencji oraz dokumentów stworzonych po spotkaniu z mieszkańcami terenów, na których zaplanowano nowe trasy. Informacje i opinie zbierano od jesieni 2019 r.

Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, PLK wybrało do pogłębionej analizy trzy warianty przebiegu korytarzy nowej linii kolejowej (W6, W12, W13). Prowadzone działania, to realizacja projektu „Prace na linii E75 na odcinku CzyżewBiałystok”. Wartość inwestycji wynosi prawie 3,4 mld zł, a jej koniec zaplanowano na 2023 rok.

Rail Baltica – zwiększony komfort podróży do Białegostoku

Na stacji kolejowej w Białymstoku budowane jest m.in. przejście podziemne. Powstaje również wiele usprawnień dla podróżnych, szczególnie osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Bezpieczny i łatwy dostęp do peronów i budynku dworca, zapewnią windy i ruchome schody. Przy osiedlu Zielone Wzgórza powstaje nowy przystanek z bezpiecznym dojściem podziemnym. W pobliżu osiedla Starosielce budowana jest łącznica, która pozwoli na bezpośredni przejazd pociągów z Ełku do Bielska Podlaskiego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują środki unijne, dzięki którym zmienia się polski odcinek Rail Baltica – ważnej dla Europy linii kolejowej łączącej państwa nadbałtyckie. Rozwiązania stosowane przez PLK będą uwzględniały potrzeby i głos mieszkańców, przykładem jest budowa schodów ruchomych na stacji Białystok – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Wicewojewoda podlaski: Nowe możliwości rozwoju dla regionu

Białystok i województwo podlaskie potrzebuje nowych rozwiązań komunikacyjnych, w tym kolejowej obwodnicy miasta. Należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Jestem przekonany, że uda się wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich i otwierające nowe możliwości dla rozwoju miasta i regionu – powiedział Tomasz Madras, wicewojewoda podlaski.

 

Jak podają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w kolejnych etapach zostaną opracowane szczegółowe rozwiązania techniczne oraz analizy środowiskowe i ekonomiczne. W ich wyniku zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant przebiegu obwodnicy, co planowane jest na II kwartał 2022 r. Planowane zakończenie wszystkich prac studialnych to II kw. 2023 r. Następnie zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych. Prace budowlane zaplanowano na lata 2027 – 2030.

Kolejny etap budowy Rail Baltiki – prace na trasie z Czyżewa do Białegostoku

W ramach realizacji Rail Baltiki trwają prace na trasie od Czyżewa do Białegostoku, długość tego odcinka to 71 km. W planach jest m.in. budowa lub modernizacja 6 stacji, 12 przystanków (w tym udostępnienie nowego – Białystok Zielone Wzgórza), 10 mostów kolejowych, w tym największego, prawie 200-metrowego mostu na rzece Narew. Ponadto w stolicy województwa podlaskiego otwarte zostanie Lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym. Perony na trasie z Czyżewa do Białegostoku wyposażone będą w Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Dodaj komentarz