global Przewozy towarowe Wydarzenia

Państwa EUG opowiadają się za euroazjatyckimi szlakami tranzytowymi i zrównoważonym rozwojem transportu kolejowego

Szefowie rządów Rosji, Białorusi oraz Kazachstanu podpisali deklarację intencji dotyczącą wsparcia zrównoważonych euroazjatyckich szlaków tranzytowych i transportu kolejowego pomiędzy państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Pod dokumentem podpisali się dyrektor i prezes Kolei Rosyjskich – Oleg Biełozerow, prezes Kazachskiego Towarzystwa Kolejowego – Nurlan Sauranbajew oraz dyrektor Kolei Białoruskich –  Władimir Morozow. Deklaracja stanowiła wyraźne zobowiązanie stron do realizacji wspólnego projektu UTLC ERA (United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance) i wskazała drogę jego dalszego rozwoju.

Strony wyraziły na piśmie swoje wspólne dążenie, aby dać nowy impuls do wspierania efektywnych usług transportu kontenerowego między Europą a Chinami oraz do ich cyfryzacji. Celem jest dalsze zwiększanie zdolności w zakresie kolejowego transportu towarów oraz umożliwienie wprowadzenia nowych technologii na całym obszarze EUG.