global Przewozy towarowe Wydarzenia

Państwa EUG opowiadają się za euroazjatyckimi szlakami tranzytowymi i zrównoważonym rozwojem transportu kolejowego

Szefowie rządów Rosji, Białorusi oraz Kazachstanu podpisali deklarację intencji dotyczącą wsparcia zrównoważonych euroazjatyckich szlaków tranzytowych i transportu kolejowego pomiędzy państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Pod dokumentem podpisali się dyrektor i prezes Kolei Rosyjskich – Oleg Biełozerow, prezes Kazachskiego Towarzystwa Kolejowego – Nurlan Sauranbajew oraz dyrektor Kolei Białoruskich –  Władimir Morozow. Deklaracja stanowiła wyraźne zobowiązanie stron do realizacji wspólnego projektu UTLC ERA (United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance) i wskazała drogę jego dalszego rozwoju.

Strony wyraziły na piśmie swoje wspólne dążenie, aby dać nowy impuls do wspierania efektywnych usług transportu kontenerowego między Europą a Chinami oraz do ich cyfryzacji. Celem jest dalsze zwiększanie zdolności w zakresie kolejowego transportu towarów oraz umożliwienie wprowadzenia nowych technologii na całym obszarze EUG.

W ramach tego porozumienia strony podkreśliły szczególne znaczenie wspólnego projektu transportowo-logistycznego UTLC ERA dla euroazjatyckich szlaków tranzytowych i obiecały spółce dalsze wsparcie. UTLC ERA, która przewozi prawie 90% ładunków tranzytowych w regularnych pociągach kontenerowych między Chinami, a Europą po torach szerokotorowych o szerokości 1520 mm, chce stać się siłą napędową procesów cyfryzacji w dziedzinie zrównoważonego transportu i logistyki w ramach EUG. Oznacza to, że spółka przyczyni się do wprowadzenia jednolitej procedury EUG dla tranzytu towarów. Intencją stron jest, aby planowane działania były realizowane bez generowania dodatkowych kosztów dla klienta.

Dokument zakłada transformację cyfrową i wprowadzenie innowacji technologicznych za kluczowe czynniki poprawy efektywności operacyjnej i obniżenia kosztów transakcyjnych w całym euroazjatyckim sektorze transportowym. Szczególną uwagę zwrócono na poprawę efektywności środowiskowej transportu kolejowego oraz na bez emisyjną logistykę kolejową w celu zwiększenia atrakcyjności kolei dla transportu towarów.

Podczas podpisania dokumentu, Alexei Grom, prezes UTLC ERA, podkreślił, że cyfryzacja ma szczególne znaczenie w transporcie kolejowym i zaoferował wykorzystanie swojej firmy do projektów pilotażowych.

– Obecnie transport kolejowy ma do odegrania kluczową rolę, szczególnie w zakresie redukcji emisji CO2 i zanieczyszczenia środowiska. Aby wzmocnić te zalety, jesteśmy gotowi realizować pionierskie projekty pilotażowe i wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne na kolei, aby napędzać nie tylko euroazjatyckie szlaki tranzytowe, ale cały łańcuch dostaw między Chinami, a Europą. Wraz z naszymi partnerami i sąsiadami z EUG jesteśmy na etapie wprowadzenia jednolitego listu przewozowego. Wierzę, że rok 2022 będzie oznaczał przełom w cyfryzacji usług kolejowych – mówił.

 

O firmie

Spółka akcyjna „United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance” lub UTLC ERA jest dostawcą usług w zakresie kontenerowego transportu kolejowego między Europą a Chinami oraz Azją Południowo-Wschodnią a Europą. Firma została założona wspólnie przez Koleje Rosyjskie (RZhD), Koleje Białoruskie i Koleje Kazachstanu, z których każda posiada równe, 33,33% udziały.

Dodaj komentarz