global Przewozy towarowe Wydarzenia

Państwa EUG opowiadają się za euroazjatyckimi szlakami tranzytowymi i zrównoważonym rozwojem transportu kolejowego

Szefowie rządów Rosji, Białorusi oraz Kazachstanu podpisali deklarację intencji dotyczącą wsparcia zrównoważonych euroazjatyckich szlaków tranzytowych i transportu kolejowego pomiędzy państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Pod dokumentem podpisali się dyrektor i prezes Kolei Rosyjskich – Oleg Biełozerow, prezes Kazachskiego Towarzystwa Kolejowego – Nurlan Sauranbajew oraz dyrektor Kolei Białoruskich –  Władimir Morozow. Deklaracja stanowiła wyraźne zobowiązanie stron do realizacji wspólnego projektu UTLC ERA (United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance) i wskazała drogę jego dalszego rozwoju.

Strony wyraziły na piśmie swoje wspólne dążenie, aby dać nowy impuls do wspierania efektywnych usług transportu kontenerowego między Europą a Chinami oraz do ich cyfryzacji. Celem jest dalsze zwiększanie zdolności w zakresie kolejowego transportu towarów oraz umożliwienie wprowadzenia nowych technologii na całym obszarze EUG.

W ramach tego porozumienia strony podkreśliły szczególne znaczenie wspólnego projektu transportowo-logistycznego UTLC ERA dla euroazjatyckich szlaków tranzytowych i obiecały spółce dalsze wsparcie. UTLC ERA, która przewozi prawie 90% ładunków tranzytowych w regularnych pociągach kontenerowych między Chinami, a Europą po torach szerokotorowych o szerokości 1520 mm, chce stać się siłą napędową procesów cyfryzacji w dziedzinie zrównoważonego transportu i logistyki w ramach EUG. Oznacza to, że spółka przyczyni się do wprowadzenia jednolitej procedury EUG dla tranzytu towarów. Intencją stron jest, aby planowane działania były realizowane bez generowania dodatkowych kosztów dla klienta.

Dokument zakłada transformację cyfrową i wprowadzenie innowacji technologicznych za kluczowe czynniki poprawy efektywności operacyjnej i obniżenia kosztów transakcyjnych w całym euroazjatyckim sektorze transportowym. Szczególną uwagę zwrócono na poprawę efektywności środowiskowej transportu kolejowego oraz na bez emisyjną logistykę kolejową w celu zwiększenia atrakcyjności kolei dla transportu towarów.

Czytaj dalej >