Inwestycje Pasażer Wydarzenia

Mieszkańcy Białegostoku rozmawiali o kolejowej obwodnicy miasta

Mieszkańcy Białegostoku, lokalne organizacje i samorządowcy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych dot. opracowania studium wykonalności i wyboru wariantu kolejowej obwodnicy miasta. Rozmowy odbyły się online.

Fot. Tomasz Lotowski / PKP PLK

Spotkanie zorganizowano w czwartek 19 sierpnia. Przedstawiciele PKP PLK zaprezentowali działania, które do tej pory podjęli w związku z planowaną budową kolejowej obwodnicy Białegostoku. Zebrani przed komputerami mogli poznać także pięć analizowanych wariantów realizacyjnych.

Czytaj dalej >