Inwestycje Pasażer Wydarzenia

Mieszkańcy Białegostoku rozmawiali o kolejowej obwodnicy miasta

Mieszkańcy Białegostoku, lokalne organizacje i samorządowcy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych dot. opracowania studium wykonalności i wyboru wariantu kolejowej obwodnicy miasta. Rozmowy odbyły się online.

Fot. Tomasz Lotowski / PKP PLK

Spotkanie zorganizowano w czwartek 19 sierpnia. Przedstawiciele PKP PLK zaprezentowali działania, które do tej pory podjęli w związku z planowaną budową kolejowej obwodnicy Białegostoku. Zebrani przed komputerami mogli poznać także pięć analizowanych wariantów realizacyjnych.

Spotkanie miało otwarty charakter. Na pytania uczestników w formule on-line odpowiadali przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Do 12 września wszyscy zainteresowani mogą składać ankiety, które są uzupełnieniem informacji uzyskanych na wideospotkaniu. Opinie zostaną przeanalizowane i będą brane pod uwagę podczas opracowywania wariantów Północnej Obwodnicy Białegostoku.

Budowa kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku pozwoli na lepszą ofertę podroży aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych oraz usprawnienie ruchu kolejowego. PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. zależy na wypracowaniu rozwiązania akceptowanego przez mieszkańców już na etapie wstępnych prac studialnych. Pozwoli to na wzmocnienie najbardziej ekologicznego środka transportu – kolei.

Dodaj komentarz