Inwestycje Raport z Polski

Lepszy dostęp do kolei na linii Chojnice – Kościerzyna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na trasie Chojnice – Kościerzyna zmodernizowały 9 stacji i przystanków kolejowych. Podróżni wygodniej wsiadają do pociągów z peronów w Podwałkach, Raduniu i Lipuskiej Hucie.

Pociąg na linii Chojnice - Kościerzyna (fot. Szymon Danielek PKP PLK)
Pociąg na linii ChojniceKościerzyna (fot. Szymon Danielek PKP PLK)

Prace realizowane były na linii kolejowej nr 211 ChojniceKościerzyna. Nowe perony powstały w Powałkach, Raduniu i Lipuskiej Hucie. Od czerwca br. łatwiej wsiadają do pociągów na zmodernizowanych przystankach, a także stacjach Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie, Kalisz Kaszubski i Brusy.

– Polski rząd skutecznie walczy z wykluczeniem komunikacyjnym. Kolej zmienia się na lepsze nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach, co zachęca do korzystania z tego środka transportu – bezpiecznego, przewidywalnego i najbardziej ekologicznego – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Do nowych peronów są wygodne dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przygotowano ścieżki naprowadzające w nawierzchniach peronów dla osób niewidomych i niedowidzących. Perony są wyższe, co ułatwia wsiadanie do pociągów. Zamontowano wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Ponadto jest czytelne oznakowanie z gablotami na rozkłady jazdy pociągów i informacje dla pasażerów. Jest energooszczędne oświetlenie oraz stojaki dla osób dojeżdżających rowerami. Na stacji Brusy zabudowano nowy układ torowy z 3 rozjazdami, które umożliwiają pociągom sprawną zmianę toru.

Łączny koszt prac wynosi 25 mln zł netto ze środków „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

– Dzięki środkom z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” kolej staje się bliższa podróżnym także w woj. pomorskim. Przebudowane perony na trasie z Chojnic do Kościerzyny zyskały oczekiwany komfort obsługi, stając się bardziej dostępne także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Program przystankowy na Pomorzu

W województwie pomorskim na liście podstawowej „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest 10 lokalizacji. Zakończyły się prace przy budowie nowego przystanku Otomino (linia nr 229, tzw. „bajpas kartuski”). Koszt robót wyniósł 1,2 mln zł netto. Przystanek zostanie udostępniony podróżnym pod koniec 2023 r., po zakończeniu budowy „bajpasu kartuskiego”.

Celem Programu, przedłożonego przez Ministra Infrastruktury, jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, zaś na liście rezerwowej 107.

Trasa Chojnice – Kościerzyna zmieniła się dla podróżnych

W latach 2015-2021, za około 87 mln zł ze środków budżetowych, PLK S.A. wymieniły szyny i podkłady na 50-kilometrowym odcinku linii nr 211 między Chojnicami a Lipuszem. Wymieniono nawierzchnię na 60 przejazdach kolejowo – drogowych, a na 18 przejazdach zabudowano sygnalizację świetlną, co podniosło poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami. Pociągi pasażerskie mogą jeździć z maksymalną prędkością do 120 km/h, co pozwoliło skrócić czas podróży koleją z Chojnic do Kościerzyny o około 20 minut.

Dodaj komentarz