Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

PKP CARGO podsumowało wyniki finansowe za I półrocze [RAPORT]

Ponad 2 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami – taki wynik uzyskała Grupa PKP CARGO w pierwszym półroczu roku 2021r. EBITDA wyniosła 226,8 mln zł, a strata na działalności operacyjnej – 128,3 mln zł.

Na wyniki finansowe Grupy duży wpływ miał m.in. wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opartych na węglu kamiennym, spadek znaczenia energetyki wiatrowej i gazowej, malejący udział importu energii elektrycznej oraz wzrost przewozów koksu na terenie Polski.

Na działania przewozowe wpływ miała także gospodarka, w tym spadek produkcji budowlano-montażowej i mniejsza skala realizowanych inwestycji. Nie bez znaczenia był również wzrost przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku oraz realizacja regularnych połączeń operatorskich.

Czytaj dalej >