Analizy global

Spółka SNCF podsumowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2020 r.

Spółka SNCF podsumowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2020 r. Chociaż wyniki strukturalne i ekonomiczne są dobre, podobnie jak wszystkie firmy transportowe, także SNCF odczuło skutki pandemii wirusa Covid-19.

Fot. Alf van Beem / CC

Obroty grupy SNCF (CA) spadły o 21 proc. (14,1 mld euro) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W tym okresie utrata obrotów związana z kryzysem zdrowotnym wyniosła 3,9 mld euro, do tego dodano stratę w wysokości 275 mln euro spowodowaną styczniowym strajkiem międzybranżowym związanym z reformą emerytalną .

– W kontekście bezprecedensowego kryzysu związanego z Covid, grupa SNCF działała na wszystkich frontach: zdrowotnym, operacyjnym, handlowym, ale także gospodarczym i finansowym, aby jak najbardziej ograniczyć wpływ kryzysu na swoje rachunki – podsumowuje Jean-Pierre Farandou, prezes i dyrektor generalny SNCF.

 

Wpływy środków znacznie zostały ograniczone m.in. poprzez gwałtowny spadek frekwencji w pociągach. W transporcie towarowym utrzymano 70 proc. działań, jednak ilość przewożonych towarów spadła, spadły także obroty – o 20 proc.

Firma Geodis, jako jedyna w grupie, utrzymała w pierwszym półroczu roku 2020 wzrost obrotów (+ 0,3 proc.). Geodis utrzymuje się dzięki działaniom związanym z rynkiem e-commerce, w szczególności dla swoich dużych klientów w Stanach Zjednoczonych (Apple). Firma współpracowała także przy organizacji operacji czarterowych m.in. transportu masek na trasie ChinyFrancja.

SNCF Réseau odnotowało gwałtowny spadek opłat infrastrukturalnych (opłat drogowych), a SNCF Gares & Connexions boryka się trudnościami dot. sklepów zlokalizowanych na stacjach kolejowych. Część z nich od kilku miesięcy jest zamknięta.

– W trakcie pandemii SNCF uruchomiło plan oszczędności, który w skali roku wynosi 1,8 mld euro – mówi Laurent Trévisani, zastępca dyrektora zarządzającego ds. Strategii i finansów grupy SNCF. – 1,1 mld euro osiągnięto pod koniec czerwca.

 

Działania podjęte przez SNCF nie mają wpływu na zatrudnienie oraz na inwestycje niezbędne dla sektora kolejowego. W pierwszej połowie 2020 r. poziom inwestycji utrzymał się na wysokim poziomie, sięgając 3,7 mld euro. Aż 2,4 mld euro zostało sfinansowane bezpośrednio. Jak informują przestawiciele SNCF, 95 proc. inwestycji dokonywanych jest na rzecz działalności kolejowej we Francji. Modernizacja infrastruktury kolejowej pochłania 2,1 mld euro.

Marża operacyjna SNCF w pierwszej połowie 2020 r. wyniosła 136 mln euro i była niższa o 2,8 mld euro w porównaniu z pierwszą połową 2019 r. Wpływ na nią miał kryzys zdrowotny (-3,2 mld euro) oraz styczniowe strajki (-240 mln euro).

Dochód netto grupy wyniósł – 2,4 miliarda euro, w porównaniu do + 20 milionów euro na koniec czerwca 2019 roku.

Dług netto grupy na początku stycznia 2020 r. wynosił 35,3 mld euro, 30 czerwca – 38,2 mld euro.

Perspektywy na koniec 2020 roku

Grupa SNCF we wrześniu planuje uruchomić plan, przy pomocy którego dostosowane zostaną przedziały cenowe biletów do nowych praktyk klientów. Zmieni się również zastosowanie w pracy narzędzi cyfrowych. Pojawią się nowe oferty multimodalne dla okazjonalnych pasażerów i ambitny biznesplan, który zachęci przedsiębiorców.

Trwają również rozmowy z rządem, w celu określenia środków wsparcia finansowego dla grupy SNCF.Wynik tych rozmów spodziewany jest przed końcem roku.