Inwestycje Pasażer

Na stacji Lublin powstaje nowy peron i tor [ZDJĘCIA]

Na stacji Lublin, nieopodal dworca, powstaje nowy tor i peron. Gotowa jest również konstrukcja podziemnego przejścia, które zapewni dogodny dostęp pasażerom do pociągów. W obiekcie zainstalowane zostaną windy. Inwestycja o wartości ponad 3,5 mld zł zapewni lepszą podróż w stronę Dęblina i Warszawy.

Fot. Grzegorz Biega / PKP PLK

Nowy peron na stacji Lublin budowany jest w miejscu dawnego. Wykonawca szykuje już teren pod tor i ustawia betonowe segmenty peronu. Stanie na nim szeroka stumetrowa wiata. Zamontowane zostaną ławki, tablice informacyjne i zegary. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. Osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się po stacji ułatwiają ścieżki naprowadzające.

Wykonawca zakończył zasadnicze prace przy ostatniej części nowego przejścia podziemnego, łączącego budynek dworca z peronem nr 2. Gorowe są także 3 szyby dla wind oraz wyjścia z tunelu. Jednocześnie realizowane są prace przy budowie drugiej krawędzi peronu nr 2, sąsiadującego z peronem przydworcowym. Po zakończeniu prac stacja Lublin Główny będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na czas budowy nowych peronów, ze względów bezpieczeństwa, na stacji wprowadzona została zmieniona organizacja dojść na perony. Droga jest oznakowana.

Lokalne centrum sterowania – komputery wspierają bezpieczeństwo

W budynku lokalnego centrum sterowania (LCS) w Lublinie zamontowano nowoczesne urządzenia i systemy. Stąd kolejarze będą kierować ruchem pociągów. Bezpieczne przejazdy i obsługa składów będą prowadzone z wykorzystaniem komputerów i obserwacją sytuacji na monitorach. Do LCS podciągnięto setki metrów kabli m.in. od urządzeń znajdujących się na stacji. Obecnie prowadzone są odbiory techniczne.

Czytaj dalej >