Wydarzenia

III Konferencja techniczno-naprawcza PKP INTERCITY S.A.

W zeszłym roku PKP Intercity S.A. zanotowało rekordowe wyniki pod względem przychodów, bilansu rocznego oraz liczby pasażerów.

Kolejna już Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity była więc doskonałą okazją do przedstawiania planów taborowych spółki i umocnienia relacji biznesowych z producentami kolejowymi. Wydarzenie odbyło się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. w Hotelu „Ossa” w Rawie Mazowieckiej. Konferencję z ramienia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei otworzyli dyrektor generalny Adam Musiał oraz dyrektor Dorota Markiewicz. Przed rozpoczęciem części merytorycznej odbyło się wręczenie certyfikatów dla nowych firm członkowskich Izby – Holmatro Polska Sp. z o.o. oraz Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.Następnie głos zabrał Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity, który w swoim wystąpieniu opowiedział o planach taborowych spółki. Oniszczuk podkreślił, że coraz więcej podróżnych wybiera pociąg jako preferowaną formę transportu.

W ubiegłym roku wzrost liczy pasażerów w PKP Intercity przekroczył założony próg o 1,5 mln. Żeby odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie koleją i potrzeby pasażerów, spółka planuje przeprowadzenie modernizacji i zakup nowych pojazdów. Z kolei dyrektor Biura Taboru PKP Intercity Krzysztof Prządka zapoznał zebranych z obecnie realizowanymi projektami taborowymi oraz planami spółki do końca trzeciego kwartału 2017 r. Wśród planowych postwań związanych z pojazdami trakcyjnymi warto wymienić m.in. zakup 10 lokomotyw wielosystemowych, 20 elektrycznych i 10 manewrowych. Spółka zamierza także zamówić wagony: 1 klasy przedziałowe, 2 klasy bezprzedziałowe, 2 klasy przedziałowe, 2 klasy bezprzedziałowe przystosowane do przewozu rowerów, 2 klasy przedziałowe przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.