Wydarzenia

III Konferencja techniczno-naprawcza PKP INTERCITY S.A.

W zeszłym roku PKP Intercity S.A. zanotowało rekordowe wyniki pod względem przychodów, bilansu rocznego oraz liczby pasażerów.

Kolejna już Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity była więc doskonałą okazją do przedstawiania planów taborowych spółki i umocnienia relacji biznesowych z producentami kolejowymi. Wydarzenie odbyło się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. w Hotelu „Ossa” w Rawie Mazowieckiej. Konferencję z ramienia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei otworzyli dyrektor generalny Adam Musiał oraz dyrektor Dorota Markiewicz. Przed rozpoczęciem części merytorycznej odbyło się wręczenie certyfikatów dla nowych firm członkowskich Izby – Holmatro Polska Sp. z o.o. oraz Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.Następnie głos zabrał Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity, który w swoim wystąpieniu opowiedział o planach taborowych spółki. Oniszczuk podkreślił, że coraz więcej podróżnych wybiera pociąg jako preferowaną formę transportu.

W ubiegłym roku wzrost liczy pasażerów w PKP Intercity przekroczył założony próg o 1,5 mln. Żeby odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie koleją i potrzeby pasażerów, spółka planuje przeprowadzenie modernizacji i zakup nowych pojazdów. Z kolei dyrektor Biura Taboru PKP Intercity Krzysztof Prządka zapoznał zebranych z obecnie realizowanymi projektami taborowymi oraz planami spółki do końca trzeciego kwartału 2017 r. Wśród planowych postwań związanych z pojazdami trakcyjnymi warto wymienić m.in. zakup 10 lokomotyw wielosystemowych, 20 elektrycznych i 10 manewrowych. Spółka zamierza także zamówić wagony: 1 klasy przedziałowe, 2 klasy bezprzedziałowe, 2 klasy przedziałowe, 2 klasy bezprzedziałowe przystosowane do przewozu rowerów, 2 klasy przedziałowe przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji: Marcina Chmielewskiego, zajmującego stanowisko Sales Managera w Holmatro Polska; Krzysztofa Kubasika, Dyrektora Projektu w LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.; Ilony Jacob, Dyrektor Herbert Kneitz GmbH; Dyrektora Handlowego z firmy Sosnowski Sp. z o.o. Sp.K; Marcina Domańskiego, Specjalisty ds. Rozwoju Rynku z 3M Poland Sp. z o.o.; Bartłomieja Klocka, Specjalisty ds. wsparcia technicznego z firmy Aksel Sp. z o.o; Dariusza Żółtkowskiego, Wiceprezesa Annax Sp. z o.o; Zbigniewa Niemca, Zastępny Kierownika Wydziału P3 w Hucie Bankowej Sp. z o.o. oraz Jakuba Papli, Dyrektora Generalnego Rail Tech Papla Sp. z o.o. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny do Zakładu Centralnego PKP Intercity SA – Warszawa Grochów, spotkania bilateralne oraz panel dyskusyjny, na którym omówiono współpracę PKP Intercity z kontrahentami realizującymi naprawy taboru.

Duże zainteresowanie wzbudziła także prelekcja Adama Pecho, Prezesa Zarządu SSK Rail Sp. z o.o., złotego partnera konferencji. Pecho przedstawił nowoczesny sposób myślenia o modernizacji, skonfrontował perspektywy producentów i przewoźników, po czym podkreślił, że najważniejszy jest dialog przed i w trakcie realizacji projektu, a także dokładność, gwarancja, wysoka jakość produktów oraz uniezależnienie biznesu od dostawców zewnętrznych. Już po raz trzeci Konferencja techniczno- naprawcza PKP Intercity SA cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i umożliwiła efektywny dialog pomiędzy największym polskim kolejowym przewoźnikiem pasażerskim a kontrahentami z sektora taboru szynowego. Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w listopadzie b.r.

Dodaj komentarz