Wydarzenia

Modernizacja Taboru Szynowego 2017 Finansowanie, nowe technologie i perspektywy

Jedna z najważniejszych imprez branżowych dobiegła końca.
W dniach 3 – 5 kwietnia 2017 r. zakopiański „Nosalowy Dwór” gościł uczestników XIV Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego” oraz przedsiębiorców prezentujących się podczas kolejnej edycji wystawy „Moder – Serwis”.

Ta cykliczna konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, dzięki rozbudowanemu programowi, cieszy się niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem zarówno przewoźników, naukowców, rządu, jak i przedsiębiorców związanych z sektorem kolejowym. Tegoroczna edycja skupiała się na zagadnieniach związanych z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego.

Szczególnie istotnym tematem były kwestia wykorzystania środków finansowych: z budżetu państwa, od samorządów i Unii Europejskiej. Prelegenci poruszyli szereg tematów z obszarów: finansowania, modernizacji i napraw, eksploatacji oraz bezpieczeństwa. Otwarcia konferencji dokonali: Adam Musiał – dyrektor generalny – oraz Dorota Markiewcz – dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wprowadzenie w tematykę konferencji zakończyło się powitaniem nowych firm członkowskich Izby: NOVOL Sp. z o.o., ATECH S.C., DARPOL Sp. z o.o. Sp. k.

Projekty taborowe a dofinansowanie unijne
Pierwszą część rozpoczęło wystąpienie Jakuba Tataja, przedstawiciela Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju. W prezentacji zatytułowanej „Planowane efekty taborowych projektów kolejowych” Tataj podkreślił, że zgodnie z umową wynegocjowaną z Komisją Europejską sektor kolejowy jest traktowany priorytetowo. O dofinansowanie unijne mogą się ubiegać projekty związane z budową, modernizacją i rehabilitacją linii kolejowych, unowocześnianiem taboru oraz modernizacją dworców kolejowych.

Tutaj szczegółowo omówił procedurę konkursową projektów taborowych i najważniejsze kryteria wyboru tychże, tj. użyteczność publiczną (wyższą liczbę punktów zyskują projekty nastawione na przewozy komercyjne),realizację celów osi priorytetowej (preferowany zakup nowego taboru), powiązanie projektu z infrastrukturą (optymalne wykorzystanie taboru), spełnianie wymogów TSI lub przepisów krajowych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (TSI PRM), przygotowanie projektu do realizacji (czyli komponent infrastrukturalny) oraz zgodność ze strategią ZIT. Planowane efekty realizacji projektów taborowych w ramach V osi POIiŚ zakładają zakupienie i/lub zmodernizowanie 389 pojazdów kolejowych. „Aktualny stan wdrażania projektów taborowych w POIiŚ 2014-2020” był tematem prelekcji Przemysława Wróbla, Doradcy Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wróbel w merytoryczny sposób przedstawił uczestnikom konferencji cele szczegółowe V osi priorytetowej, czyli: wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Zaznaczył również, że istotnym uzupełnieniem inwestycji na liniach kolejowych są inwestycje mające na celu unowocześnienie taboru kolejowego. Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać wystąpienia Inspektora Krzysztofa Plewy z Urzędu Transportu Kolejowego.

Dodaj komentarz