Przewozy towarowe

Polska skorzysta na rozwoju tranzytu przez Kazachstan

1 miliard złotych na inwestycje w linię szerokotorową, 250 pociągów w 2017 r. i 800 tys. TEU prognozowane w 2020 r. – to liczby przedstawione w Katowicach przez organizatorów TMTM – jednej z odnóg Nowego Jedwabnego Szlaku. Trasa pozwala na transport towarów koleją z Chin do Europy Zachodniej. Dzięki modernizacji LHS i potencjałowi Euroterminala w Sławkowie, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej w Europie, Polska i Śląsk mogą skorzystać na rozwoju wymiany handlowej.

– Transport kontenerów rośnie u nas w tempie kilkudziesięciu procent rocznie – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, która współtworzy trasę TMTM.

– Dzięki uruchomieniu nowej stacji przeładunkowej Dostyk, położonej w Kazachstanie, przy samej granicy z Chinami, oraz dzięki realizowanym przez nas inwestycjom na linii szerokotorowej liczymy, że przewozy te będą nadal wzrastały. Skorzystają na tym nie tylko spedytorzy i przewoźnicy, ale również budżet państwowy, ponieważ to do Polski trafią opłaty celne z importu towarów tym szlakiem.

Szlak TMTM prowadzi z Chin przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne i Ukrainę do Polski, a w Polsce 400-kilometrowym „szerokim” torem do stacji Sławków LHS przy której zlokalizowany jest „Euroterminal Sławków”, najdalej na Zachód położony terminal przeładunkowy na tej trasie. Obecnie może on realizować przeładunki na poziomie ok. 280 tys. TEU rocznie. Jak wynika z analiz kolei gruzińskich i kazachskich, w 2017 r. szlakiem TMTM przejedzie ok. 250 pociągów intermodalnych, a liczba kontenerów z Chin do Europy w tranzycie przez Kazachstan wzrośnie dziesięciokrotnie, tj. do 800 tys. w 2020 r. Co istotne, transport kolejowy jest szybszy i bezpieczniejszy niż transport morski.

– Polska jest dla nas bardzo ważnym partnerem, nie tylko ze względu na położenie geograficzne, ale również znakomitą infrastrukturę – mówi Dyrektor Logistics & Terminals, Levan Sulaberidze. PKP LHS realizuje obecnie szereg inwestycji, które zwiększają przepustowość linii i poprawiają jej parametry.

Dzięki temu prędkość rozkładowa na linii LHS wynosi na większości trasy 60 km/h, a na wielu odcinkach nawet 80 km/h. PKP LHS przeznaczy 1 miliard złotych na dalszą modernizację infrastruktury i taboru oraz rozbudowę systemu sterowania ruchem kolejowym. Obecnie prace modernizacyjne trwają na stacjach w Sławkowie i Zamościu Bortatyczach. W kwietniu spółka podpisała list intencyjny z Kolejami Ukraińskimi w sprawie elektryfikacji przejścia kolejowego Hrubieszów – Izow. Ponadto PKP LHS rozwija współpracę z partnerami zza wschodniej granicy, do porozumień z ukraińskimi przewoźnikami podpisanych w 2016 r., w marcu 2017 r. dołączyła umowa o współpracy ze spedytorem białoruskim – Belintertrans – w tranzycie przez Ukrainę.

Dzięki konsekwentnym inwestycjom w modernizację i rozwój PKP LHS jest obecnie najbardziej efektywnym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Korzystając ze szlaku, którego długość nie przekracza 2% całości infrastruktury kolejowej w kraju, firma przewozi ponad 4% ładunków i wykonuje ponad 6% całości pracy przewozowej na polskiej kolei. W 2016 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła 9 mln 995 tys. ton towarów, tj. ok. 300 tys. ton (ok. 3%) więcej niż w roku 2015. Spółka osiągnęła taki wynik mimo spadkowej tendencji na całym rynku przewozów towarowych w Polsce.

Reklama