Przewozy towarowe

Terminal towarowy na granicy Iranu i Azerbejdżanu działa już 2 lata

Fot. Koleje Azerbejdżańskie

Dwa lata temu pierwszy pociąg towarowy wjechał na terminal Astara, położony na terytorium Iranu, prawie 1,5 km od granicy z Azerbejdżanem. Obiekt znajduje się na linii korytarza transportowego Północ – Południe, będącego jednym z głównych międzynarodowych szlaków tranzytowych w tej części świata.

Za uruchomienie terminalu uważa się moment, w którym rozpoczął się proces rozładowywania wagonów pociągu Astara Azerbejdżan – Astara Iran. Obiekt wybudowaany został przez Koleje Azerbejdżańskie, zgodnie z ustaleniami umowy podpisanymi między dwoma krajami 13 czerwca 2017 r.

Wraz z budową miejsca przeładunku i rozładunku towarów, powstało 1,8 tys. km torów kolejowych.