Przewozy towarowe Wydarzenia

Ukraiński pociąg kontenerowy do Chin

Koleje Ukraińskie 28 września 2021 roku uruchomiły towarowy pociąg kontenerowy na trasie Ukraina – Chiny. To wynik rozmów handlowych prowadzonych pomiędzy tymi krajami.

Ukraiński pociąg kontenerowy do Chin

Rząd niepodległej Ukrainy dostrzegł w partnerze biznesowym znaczny potencjał eksportowy, który może przyczynić się do rozbudowy siatki połączeń o charakterze intermodalnym. Do tej pory transport kontenerowy na Ukrainie zajmował około 2,5% udziału w ogólnym ruchu handlowym, a składy kontenerowe podróżowały tylko z Chin na Ukrainę.

Pociąg wyruszył z terminalu w Kijowie. Tabor składa się aż z 43 wagonów z tarcicą. Miastem docelowym jest Xi’an – pociąg musi pokonać ponad 10 tysięcy kilometrów i przejechać w międzyczasie przez cztery kraje.

Ile potrwa podróż?

Ukraiński pociąg kontenerowy, według szacunków, będzie w podróży około 18 dni. Opracowanie warunków transportu i przygotowanie ładunku trwało trzy miesiące. W tym czasie opierano się przede wszystkim na dotychczas zdobytym doświadczeniu w odbieraniu kontenerów importowanych ze Wschodu.

Chociaż współpraca importowa pomiędzy Ukrainą i Chinami trwa już od 2020 roku, dopiero teraz udało się zorganizować trasy kolejowe. Największym problemem ukraińskiego sektora transportowego jest bowiem dość przestarzała infrastruktura. Narzuca ona spore ograniczenia w państwie, którego położenie geograficzne jest dla tego rodzaju przewozów kolejowych naprawdę korzystne.

Autor: Katarzyna Jarząbek

Koleje Ukraińskie modernizują tabor