Publikacje Firm

KZŁ Bydgoszcz zwiększa zysk i poprawia rentowność [RAPORT]

Kolejowe Zakłady Łączności zaprezentowały wyniki finansowe za 2022 r. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży 3,5 mln zł, co oznacza wzrost o 55% r/r oraz zysk netto 1 mln zł, co oznacza wzrost o 75% r/r.

Spółka istotnie poprawiła wskaźniki oceny działalności: marża EBITDA wzrosła z poziomu 9% w 2021 r. do poziomu 11,6% w 2022 r., rentowność netto sprzedaży z poziomu 7,6% w 2021 r. do poziomu 11,4% w 2022 r., rentowność netto z poziomu 7,2% w 2021 r. do poziomu 13,2% w 2022 r.

KZŁ osiągnęły również dodatni wynik EBITDA 3,5 mln zł.

– Po okresie restrukturyzacji i obniżania kosztów działalności w 2021 roku, w roku 2022 koncentrowaliśmy się na zwiększeniu marży sprzedażowej, poprawieniu rentowności działalności oraz poprawie płynności finansowej. Zamierzone cele osiągnęliśmy z nawiązką. KZŁ zaprojektowały też kilka nowych urządzeń, które w bieżącym roku wprowadzać będą do swojej oferty – powiedział Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

 

Kolejowe Zakłady Łączności są producentem systemów informacji pasażerskiej, systemów łączności kolejowej, systemów monitorowania obiektów kolejowych, parkomatów oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. KZŁ należą do holdingu Grupy PKP.

Kolejowe Zakłady Łączności – Chcemy odzyskać pozycję lidera! [WYWIAD]

Dodaj komentarz