Inwestycje Pasażer Wydarzenia

PKP PLK rozpoczynają weekendowe prace na stacji Warszawa Rembertów

W dwa kolejne weekendy lipca (17-18 oraz 24-25) oraz 7-8 sierpnia PKP Polskie Linie Kolejowe planują prace modernizacyjne na stacji Warszawa Rembertów. Jakie utrudnienia w związku z tym czekają podróżnych? Przede wszystkim ograniczenia w ruchu kolejowym między stacjami Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosne.

Fot. Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Z uwagi na prowadzone prace wybrane pociągi SKM linii S2 będą kursować w skróconej relacji, tj. zaczynać lub kończyć bieg na stacji Warszawa Rembertów (17 – 18 oraz 24 – 25 lipca) lub startować bądź kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia (7 – 8 sierpnia). Liczba pociągów KM linii R2 na tym odcinku zostanie nieznacznie ograniczona, część pociągów nie zatrzyma się na stacji Warszawa Rembertów.

W związku z tym w dniach 17 – 18, 24 – 25 lipca oraz 7 – 8 sierpnia 2021 r. będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i SKM według poniższych zasad:

bilety KM wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe będą honorowane w pociągach SKM (w obu kierunkach):

bilety ZTM wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 17.07. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Dodaj komentarz