Przewozy towarowe Wydarzenia

Sprawniejszy przewóz towarów między PKP i LHS

PKP PLK usprawnią przewóz towarów między terminalem PKP LHS w Woli Baranowskiej a Padwią. Inwestycja na trasie Sandomierz – Dębica to m.in. remont torów i mostu, a ich koszt to ponad 15 mln. 

Fot. Krzysztof Leszkowicz / PKP PLK
Fot. Krzysztof Leszkowicz / PKP PLK

Dzięki pracom na pięciokilometrowym łączniku Wola BaranowskaPadew PKP PLK poprawi stan toru. Wykonawca odnowi podtorza i obiekty inżynieryjne. Efektywniejszy przewóz ładunków będzie realny, dzięki zwiększeniu możliwego obciążenia taboru na tor z 196 do 221 kN.  Zaplanowano również remont mostu i dwóch przepustów. Co więcej, zniesione zostaną ograniczenia prędkości i przywrócona zostanie maksymalna prędkość na towarowej trasie- 60 km/h. Przejazdy kolejowo-drogowe oraz urządzenia sterujące ruchem będą przebudowane. Wszystko to pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa regionu.

PNUIK Kraków wykonawcą inwestycji

Inwestycję zaprojektuje i zrealizuje Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie. Firma ta w przetargu pokonała pięciu konkurentów. Zamówienie obejmuje prace z zakresu torowego, inżynieryjnego i automatyki kolejowej. Prace zaplanowano na lata 2022-2023. Inwestycje finansowane będą z budżetu państwa.

Szczegółowy zakres prac to m.in.:

  • „kompleksowa wymiana nawierzchni od km 0,211 od stacji Padew Narodowa (styk rozjazdu nr 4) do km 4,630 z nowym kozłem oporowym;
  • likwidacja toru od km 4,630 do 4,972 wraz z zabudową nowego kozła oporowego;
  • likwidacja rozjazdów nr 200, 220;
  • wymiana rozjazdów nr 201, 215, 216, 238;
  • wymiana urządzeń SRK związanych z wymianą nawierzchni torowej;
  • odbudowa rowów ziemnych i koryt żelbetowych;
  • przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych w km 0,281; 1,641 i 3,284;
  • likwidacja przejazdów kolejowo – drogowych w km 4,650 i 4,690;
  • remont przepustów w km 1,668 i 3,338;
  • remont mostu w km 2,324”.

Zaplanowane prace to ogromna korzyść dla regionu podkarpackiego. Linia między stacjami Padew a Wolą Baranowską zapewnia połączenie sieci kolejowej z jednym z terminali PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o. (LHS). Ponadto LHS służy do transportu towarów masowych przywożonych do Polski z Ukrainy, innych państw dawnego Związku Radzieckiego oraz Chin.

Dodaj komentarz