Publikacje Firm Raport z Polski

TORPOL z kolejnym udanym kwartałem

Według wstępnych wyników finansowych Grupa TORPOL zanotowała kolejny udany kwartał.

Fot. TORPOL S.A.
Fot. TORPOL S.A.

W I półroczu 2022 r. skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 93,3 mln zł. zysk netto zaś wzrósł do 65,2 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 462 mln zł. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły na koniec czerwca 2022 r. 452,3 mln zł wobec 431,9 mln zł na 31 grudnia 2021 r.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszego półrocza, tym bardziej, że zostały one wypracowane w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A. – Te dobre wyniki to przede wszystkim zasługa bardzo dobrej kadry bezpośrednio realizującej zadania, jak również obszarów wsparcia technicznego i organizacyjno-finansowego oraz braku materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach na kończących się projektach. Dzięki temu Spółka jest od dłuższego czasu niezmiennie w dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej.