Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Modernizacja mostów poprawi możliwości przewozowe z Wrocławia w stronę Jelcza i Opola

PKP PLK zwiększają możliwości przewozowe na trasie z Wrocławia przez Siechnice w kierunku Jelcza i Opola. W ramach prac inwestycyjnych zmodernizowane zostaną mosty, które pozwolą zbudować na linii drugi tor. Na inwestycję PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły ponad 41 mln zł ze środków budżetowych.

Fot. J. Dziala / PKP PLK

PKP PLK przebudują dwa mosty i dwa wiadukty. To obiekty nad rzekami, drogą wojewódzką oraz lokalną. Inwestycja pozwoli zwiększyć zainteresowanie podróżą koleją w aglomeracji wrocławskiej, w tym od grudnia na trasie Wrocław Sołtysowice – Jelcz Miłoszyce.

Linia z Wrocławia w kierunku Jelcza i Opola nr 277 ma duże znaczenie w ruchu towarowym. Zwiększą się jej możliwości przewozowe. Trasa pozwala m.in. na odciążenie z ruchu towarowego połączenia WrocławOpole przez Oławę i Brzeg – wykorzystywanego w podróżach aglomeracyjnych, regionalnych i międzynarodowych.

Zaplanowana jest gruntowana przebudowa obiektów służących kolei od 1909 r. W efekcie możliwa będzie budowa drugiego toru na mostach i wiaduktach oraz w ich sąsiedztwie. Przebudowa wiaduktu nad drogą wojewódzką (ul. Wrocławską) w Czernicy zapewni – poza jezdnią – ścieżki dla ruchu pieszego i rowerowego. Oprócz przebudowy obiektów wykonana zostanie kompleksowa wymiana torów i rozjazdów. Z myślą o budowie nowego toru poszerzony będzie nasyp.

Prace będą wykonywane kolejno tor po torze. Po ukończeniu prac i otwarciu jednego toru wykonawca przystąpi do prac przy obiektach na sąsiednim. Realizację prac zaplanowano tak, aby zachować przejezdność linii i nie było utrudnień w ruchu na trasie Wrocław – Jelcz.

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm z liderem – firmą Nowak-Mosty Sp. z o. o. z Dąbrowy Górniczej. Wartość umowy wynosi prawie 41, 5 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych. Termin realizacji zaplanowano na 26 miesięcy.

Pełna nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: “Prace na kolejowych obiektach inżynieryjnych na linii 277 w km 75,523; 77,587; 79,847; 80,585 na odcinku Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów” realizowanego w ramach projektu pn.: “Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej Region Śląski”.

Dodaj komentarz