Tabor

Kolejne Impulsy 2 trafią do Małopolski

Do Małopolski wkrótce trafią kolejne dwa elektryczne zespoły trakcyjne w wersji czteroczłonowej. Zarząd Województwa skorzystał z prawa opcji zakupu dodatkowych pojazdów oraz dostawy części zamiennych w ramach „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych”.

Fot. malopolska.pl

Prawo opcji zostało zapisane w umowie na zakup taboru kolejowego, którą samorząd województwa podpisał z Newagiem w czerwcu 2020 r. W jej ramach do Małopolski trafi 9 ezt, a wykonawca zapewni usługę serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą, gwarancję oraz depozyt części zamiennych o łącznej wartości ponad 245 mln zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

– Zakup nowoczesnych i ekologicznych pojazdów elektrycznych przyczyni się do rozszerzenia oferty przewozowej w województwie małopolskim i wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie komfortu podróży małopolskich pasażerów – zauważył wicemarszałek Łukasz Smółka.