Inwestycje

Nad torami CMK powstają kolejne wiadukty

Fot. D. Grzegorski / PKP PLK

W Motycznie nad CMK zamontowano nową konstrukcję wiaduktu. Trwają także prace przy budowie kolejnych 3 obiektów drogowych. Inwestycja, którą prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe, przygotowuje linię do przejazdu pociągów z prędkością do 250 km/h. Poziom bezpieczeństwa na trasie zwiększą bezkolizyjne skrzyżowania, m.in. w woj. świętokrzyskim i łódzkim. Wartość prac to 104 mln zł.

Na trasie CMK budowane są łącznie 4 nowe wiadukty drogowe. To kolejny etap prac, który zmierza do zwiększenia prędkości pociągów. Sprawniejszy będzie też ruch drogowy, samochody nie będą musiały zatrzymywać się przed rogatkami.

Na każdym wiadukcie powstaną dwa pasy jezdni o szerokości 3 m. Dla pieszych i rowerzystów przewidziano bezpieczne ścieżki. Drogi dojazdowe zapewnią wygodny dojazd do bezkolizyjnych przepraw nad torami.

W Motycznie (świętokrzyskie) nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej wykonawca zamontował stalową konstrukcję wiaduktu o długości 108 m. Teraz na wysokości ponad 10 m kontynuuje prace związane m.in. z montażem zbrojenia. Budowane są nasypy drogowe prowadzące do wiaduktu.

W Koziej Wsi (świętokrzyskie) są stalowe przęsła wiaduktu pomiędzy przyczółkami a pierwszymi podporami. Przygotowywane jest zbrojenie i betonowanie. Prowadzone są prace ziemne przy nasypie. Gotowy jest przepust pod nasypem.

W Zachorzowie-Kolonii (łódzkie) wykonawca wzmocnił grunt w miejscu gdzie będą nasypy najazdów. Zaczęła się budowa podpór i przygotowanie materiałów do budowy nasypów.

W Radwanie (łódzkie) Budowane są podpory i przyczółki wiaduktu. Przygotowywana jest stalowa konstrukcja, która będzie dostarczona i zamontowana jako część wiaduktu. Widać budowę nasypów drogowych.

Roboty zaplanowano na lata 2019-2021. Prace są elementem większego projektu ze środków budżetowych pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Prace przy budowie 2 obiektów w województwie świętokrzyskim za blisko 47 mln zł prowadzi firma Nowak – Mosty Sp. z.o.o. Wykonawcą inwestycji za ponad 25 mln zł w Zachorzowie-Kolonii jest „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. Prace za ok. 32 mln zł w Radwanie wykonuje konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. i Polwar S.A.

Po Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi pojadą z prędkością ponad 200 km/h

CMK zapewnia połączenia m.in. między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Inwestycje PLK na Centralnej Magistrali Kolejowej skrócą czas podróży i zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Aktualnie przebudowywane są również obiekty inżynieryjne na odcinku między Pilichowicami a Olszamowicami.

Na koniec 2023 r., po wykonaniu wszystkich prac na Centralnej Magistrali Kolejowej oraz uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R oraz systemu ETCS poziom 2, możliwy będzie przejazd pociągów z prędkością do 250 km/h.

Dodaj komentarz