Analizy Publikacje Firm

Grupa TORPOL z historycznym wynikiem finansowym

Grupa TORPOL, jeden z wiodących podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce, zanotowała w 1 kwartale 2022 r. najwyższe zyski w swojej historii. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 31 mln zł (+88 proc. r/r). EBITDA wyniosła 29 mln zł (+104 proc, r/r), a zysk netto ok. 20,3 mln zł (+211 proc. r/r). Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 208 mln zł (-5 proc. r/r).

Jedna z realizacji Grupy TORPOL (fot. torpol.pl)
Jedna z realizacji Grupy TORPOL (fot. TORPOL.pl)

Portfel zamówień Grupy na koniec 1 kwartału 2022 roku wynosił niespełna 1,1 mld zł netto. Grupa nie posiada zadłużenia netto i jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa – ok. 0,47 mld zł na koniec marca br. (+10 proc. kw/kw).