Analizy Publikacje Firm

Grupa TORPOL z historycznym wynikiem finansowym

Grupa TORPOL, jeden z wiodących podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce, zanotowała w 1 kwartale 2022 r. najwyższe zyski w swojej historii. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 31 mln zł (+88 proc. r/r). EBITDA wyniosła 29 mln zł (+104 proc, r/r), a zysk netto ok. 20,3 mln zł (+211 proc. r/r). Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 208 mln zł (-5 proc. r/r).

Jedna z realizacji Grupy TORPOL (fot. torpol.pl)
Jedna z realizacji Grupy TORPOL (fot. torpol.pl)

Portfel zamówień Grupy na koniec 1 kwartału 2022 roku wynosił niespełna 1,1 mld zł netto. Grupa nie posiada zadłużenia netto i jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa – ok. 0,47 mld zł na koniec marca br. (+10 proc. kw/kw).

Był to najlepszy pierwszy kwartał w historii działalności spółki. Tak dobre wyniki finansowe są wynikiem konsekwentnej i pełnej zaangażowania pracy wszystkich pracowników. To także wynik optymalizacji procesów technologicznych i logistycznych oraz efektywnie wykorzystywanego specjalistycznego zaplecza technicznego, mocno rozbudowanego w ostatnich latach. Bardzo dużą rolę w uzyskaniu tych wyników mają również nasi partnerzy biznesowi – dostawcy i podwykonawcy oraz dobra współpraca z zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Dzięki temu skutecznie ograniczyliśmy materializację zakładanych w wycenie ryzyk, realizując część kontraktów z wyższą od planowanej marży.

Budowa portfela zleceń

 

Głównym wyznaniem na kolejne kwartały jest budowa portfela zleceń. Dlatego niezmiernie cieszą nas ostatnio ogłoszone postępowania oraz zapowiedzi szybkiego uruchomienia środków z funduszy europejskich w ramach KPO. Oznacza to bowiem, iż wkrótce możliwe będzie zwiększenie ilości postępowań przetargowych, na które czeka branża budowlana i których potrzebuje cała polska gospodarka. Mam nadzieję, że wiele rozstrzygnięć tych podstępowań przetargowych nastąpi jeszcze w tym roku – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

 

W 2022 roku PKP PLK ogłosiły 14 postępowań przetargowych na łączną, szacunkową kwotę ponad 12 mld zł netto. Wartość wszystkich ofert złożonych przez Spółkę do końca marca br. wyniosła ok. 8,72 mld zł netto. Do końca pierwszego półrocza br. TORPOL planuje złożyć oferty w pozostałych 5 postępowaniach organizowanych przez PKP PLK. Postępowania organizowane przez PKP PLK są postepowaniami dwustopniowymi, w których ostateczna wartość ofert będzie ustalana po przeprowadzeniu aukcji elektronicznych.

Spółka bierze również aktywny udział w postępowaniach organizowanych przez inne podmioty. M.in. podjęła decyzję o złożeniu aplikacji w postępowaniu organizowanym przez Centralny Port Komunikacyjny dot. Wstępnych Konsultacji Rynkowych z generalnymi wykonawcami w komponencie kolejowym.

CPK ma szanse stać się największym po PKP PLK polskim zarządcą sieci kolejowej. Spółka będzie odpowiedzialna za realizację projektów kolejowych o wartościach zbliżonych do tych, które planuje podstawowy odbiorca naszych usług. Dlatego jesteśmy zainteresowani aktywnym udziałem w prowadzonych konsultacjach rynkowych oraz późniejszej realizacji ogłaszanych postępowań. Działania te pozwolą na dalszy rozwój spółki oraz dywersyfikację podmiotowej działalności w zakresie infrastruktury kolejowej – dodał prezes.

Działalność Torpol Oil & Gas

Konsekwentnie rozwijana jest również działalność operacyjna spółki Torpol Oil & Gas (TOG) która stopniowo umacnia swoją pozycję w sektorze oil&gas oraz zwiększa skalę działalności. Spółka zależna zbudowała rekordowy portfel zamówień o wartości ok. 112,7 mln zł netto. TOG wspólnie z TORPOLEM uczestniczą obecnie w postępowaniach przetargowych o łącznej szacunkowej wartości ponad 680 mln zł netto.

Dodaj komentarz