Personalia Raport z Polski Wydarzenia

Marek Stolarski kandydatem do tytułu “Złoty Inżynier 2023”

Kto zostanie Złotym Inżynierem roku 2023? O tytuł przyznawany przez miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej “Przegląd Techniczny” ubiega się 42 nominowanych ekspertów. Wśród nich Marek Stolarski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Produkcyjnego NEEL Sp. z o.o. Swój głos można oddać do 20 stycznia poprzez stronę https://plebiscyt.przeglad-techniczny.pl/.

Fot. prezydent.pl
Fot. prezydent.pl

Marek Stolarski od lat aktywnie uczestniczy w działaniach Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz naukowo wspiera redakcję dwumiesięcznika „Raport Kolejowy. Jest współautorem innowacyjnego systemu UOZ-1 chroniącego dzikie zwierzęta i pociągi przed skutkami kolizji na torach. O działaniach systemu pisał m.in. na łamach „Raportu Kolejowego”.

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

O plebiscycie

Wśród kandydatów do tytułu „Złoty Inżynier 2022” znaleźli się wybitni twórcy techniki zarówno naukowcy, jak i praktycy – menedżerowie, nauczyciele i działacze ruchu stowarzyszeniowego. Wywodzą się z tradycyjnych oraz najnowszych dziedzin techniki, przyczyniając się do ich rozwoju – a co szczególnie ważne – z poszanowaniem środowiska naturalnego.. Wśród tegorocznych kandydatów są osoby zajmujące się nowymi technologami, robotyką i automatyką oraz zrównoważonym rozwojem.

Marek Stolarski

…jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej ze specjalnością sterowanie ruchem kolejowym.

W latach 1970-72 pracował w służbie automatyki PKP, a do 1989 r. w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa w Warszawie (późniejszy Instytut Kolejnictwa). Zajmował się tam zagadnieniami zdalnego sterowania ruchem pociągów oraz zdalnego sterowania zasilaniem trakcji elektrycznej. Laureat Nagrody Ministra Komunikacji za opracowanie i wdrożenie komputerowego systemu zdalnego sterowania ruchem pociągów na odcinku Otwock-Pilawa. Wieloletni koordynator międzynarodowych projektów badawczych RWPG dotyczących zagadnień zdalnego sterowania ruchem pociągów. W latach 1985-88 przew. Koła Zakładowego SITK w COBiRTK. Od 1993 r. dyrektor i prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Produkcyjnego „NEEL” Sp. z o.o. w Warszawie, założonego przez byłych pracowników IK.

W latach 1993-2000 współuczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu do eksploatacji na PKP pierwszego mikroprocesorowego systemu uzależnionego wyłączania wyłączników szybkich w podstacjach i kabinach sekcyjnych oraz bezpiecznego mikroprocesorowego sterownika pola zasilacza 3 kVDC dla modernizowanych podstacji trakcyjnych wyposażonych w magistralę CANBUS. Od 2003 r. aktywnie uczestniczy i kieruje pracami nad rozwiązaniem problemu zminimalizowania ryzyka kolizji pociągów z dzikimi zwierzętami. Jest współautorem innowacyjnego akustycznego systemu UOZ-1 chroniącego dzikie zwierzęta i pociągi przed skutkami kolizji na torach. System wykorzystuje naturalne dźwięki przyrody (bodźce kluczowe), na które zwierzęta reagują automatycznie i się do nich nie przyzwyczajają. Urządzenia UOZ-1 są instalowane wzdłuż toru w miejscach naturalnej migracji zwierząt. Są najlepszą alternatywą dla grodzenia linii kolejowych oraz budowy pod- i naziemnych przejść dla zwierząt. Nie tworzą efektu barierowego i nie powodują degradacji siedlisk. Do dziś nie powstał równie efektywny i przyjazny środowisku system chroniący zwierzęta na torach, za który w 2009 r. na targach TRAKO M. Stolarski odebrał główną nagrodę im. B. Malinowskiego w kategorii Infrastruktura.

Dodaj komentarz