Inwestycje Wydarzenia

Projekty kolejowe z dofinansowaniem CEF

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały ponad 700 milionów euro dofinansowania z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) na cztery istotne projekty kolejowe. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej realizowane będą inwestycje na kluczowych trasach komunikacyjnych w Europie.

Modernizacja linii i projekt solidarnościowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odniosły sukces uzyskując dofinansowanie z unijnego programu CEF na cztery projekty korytarzy kolejowych. W ramach dofinansowania przewidziana jest modernizacja linii E65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice, co poprawi jakość i efektywność transportu kolejowego w regionie. Przebudowa czeka także linię E75 BiałystokEłk – usprawnią się połączenia na północno-wschodnie tereny Polski. Odcinek E30 RzeszówMedyka aktualnie jest w fazie opracowywania dokumentacji projektowej, która umożliwi późniejsze prace modernizacyjne.

PKP Polskie Linie Kolejowe po raz kolejny otrzymają duże środki europejskie w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Dofinansowanie uzyskane w procedurze konkursowej pokazuje, że polskie projekty modernizacji infrastruktury kolejowej zostały naprawdę dobrze przygotowane, a największy w historii program inwestycji na kolei będzie kontynuowany. Prace na międzynarodowych korytarzach transportowych poprawią jakość podróży polskich pasażerów oraz turystów licznie odwiedzających nasz kraj – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Unijne środki z programu CEF wspomogą również projekt solidarnościowy mający na celu ulepszenie przejść granicznych z Ukrainą. Dzięki tym funduszom poprawią się warunki podróży, nie tylko dla pasażerów, ale także dla przewoźników na tych istotnych trasach.

CEF „Łącząc Europę” to unijny program, którego celem jest usprawnienie podróży w aglomeracjach i poprawienie warunków do przewozów towarowych. Inwestycje w ramach tego projektu są prowadzone na liniach kolejowych będących częścią międzynarodowej sieci transportowej TEN-T. Wprowadzane rozwiązania wpisują się w zamysł ekologicznego podróżowania koleją, stając się w konsekwencji coraz bardziej atrakcyjnym środkiem komunikacji w Polsce i Europie.

Cztery projekty uzyskały dofinansowanie z CEF

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystają przyznane środki CEF, stanowiące około 70% wszystkich funduszy przeznaczonych dla Polski, do realizacji tych zadań. To ogromne wsparcie finansowe umożliwi dalszy rozwój i modernizację polskiej infrastruktury kolejowej na ważnych szlakach komunikacyjnych.

– Dzięki środkom z instrumentu CEF „Łącząc Europę” polska kolej zmienia się na naszych oczach. To wielki sukces, że cztery projekty PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. mają dofinansowanie z CEF. PLK S.A. uzyskały 70% z wszystkich środków, które trafiły z CEF do Polski – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Projekty z dofinansowaniem:

  • Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, „Etap I: linia E65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)” – wartość dofinansowania 362 mln euro;
  • Prace na linii kolejowej E75 na odcinku BiałystokSuwałki – Trakiszki (granica państwa) etap I odcinek BiałystokEłk, faza II – 285 mln euro;
  • Prace na ciągu linii E30 – linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku RzeszówMedyka (granica państwa) – wartość dofinansowania 47,3 mln euro (dokumentacja projektowa);
  • EU-Ukraine Solidarity Lanes – optimisation and modernisation of transport flows in terms of infrastructure capacity, interoperability and efficiency of the border crossing services at the main PL/UA rail border crossings (linia Medyka – Mościska i LublinDorohusk – Yachodin – Kovel – PLK S.A. są partnerem w tym projekcie) – wartość dofinansowania 32 mln euro (kwota niewliczana w pulę PLK S.A.).

Podsumowując, w ramach puli kohezyjnej, przeznaczonej dla wszystkich krajów spójnościowych w konkursie, dysponowano łącznie 2,35 mld euro. Z tej kwoty PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zdołały pozyskać 400 mln euro, co stanowi około 17% budżetu. Dodatkowo, z puli ogólnej przeznaczonej dla wszystkich krajów członkowskich, PLK S.A. zdobyły 290 mln euro z łącznej sumy 1,87 mld euro, czyli około 15,5%. Te znaczące kwoty świadczą o sukcesie PLK S.A. w pozyskiwaniu znaczącego finansowania unijnego. Wspomoże ono rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce.

Dodaj komentarz