global Przewozy towarowe Raport z Polski

KE i EBOR przekażą na rozwój Solidarity Lanes miliard euro

Unia Europejska, w porozumieniu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przekaże Mołdawii 20 mln euro na odbudowę osi kolejowej północ-południe. EBOR na ten cel przeznaczy kolejnych 12 mln euro. Wsparcie to ułatwi m.in. ukraiński eksport przez terytorium Mołdawii do naddunajskich portów.

Fot. ilustracyjne
Fot. ilustracyjne

Odbudowa sieci kolejowej północ-południe w Mołdawii to tylko część z wielu planowanych inwestycji w Europie. O finansowaniu nowych szlaków logistycznych dla Ukrainy, tzw. Solidarity Lanes, rozmawiali w grudniu przedstawiciele Komisji Europejskiej i EBOR. W spotkaniu tym uczestniczyli ministrowie i sekretarze stanu z Ukrainy, Mołdawii, Polski i Rumunii. Wnieśli oni swoje uwagi na temat potrzeb inwestycji w infrastrukturę kolejową w swoich krajach, a także w połączeniach transgranicznych.

Solidarity Lanes funkcjonują od 7 miesięcy. W tym czasie pociągi przewiozły po ich torach ponad 17 mln ton zbóż oraz wiele innych produktów. Wśród nich były: paliwo, pasza dla zwierząt, a także nawozy. Jak podkreśla komisarz Adiny Vălean, trasy to koła zamachowe dla ukraińskiej gospodarki.

W utworzeniu Solidarity Lanes pomogły wszystkie państwa członkowskie UE. Jednak największa odpowiedzialność spoczywała na krajach, które graniczą z objętą wojną Ukrainą. Szczególnie to Polska, Słowacja i Rumunia.

Głównymi punktami transportowymi była Trasa Dunaju oraz port Konstancy. To właśnie przez nie eksportowano ponad 50 proc. zboża. Kluczowe znaczenie miały także trasy kolejowe północnej Polski (m.in. prowadzące do trójmiejskich portów) i korytarz adriatycki.

– Aby dalej rozwijać transport potrzebujemy więcej inwestycji: w tabor kolejowy, sprzęt przeładunkowy i w modernizację infrastruktury – mówi Adiny Vălean.

 

Jak informuje Komisja Europejska, wspólnie z EBI i Bankiem Światowym ogłosiła pakiet finansowania Solidarity Lanes w wysokości 1 mld euro.

– Otwieramy również finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”, instrument finansowania rozbudowy sieci TEN-T na Ukrainę i Mołdawię – dodaje Vălean. – Będziemy chcieli wykorzystać to przy usuwaniu tzw. wąskich gardeł transgranicznych.

 

Kluczowe projekty infrastrukturalne realizowane są przy współpracy z EBOR.

W trakcie spotkania z ministrami Polski, Rumunii, Ukrainy, a także Mołdawii komisarz zachęcała do sfinalizowania porozumienia ws. utworzenia krótkiej listy projektów kolejowych do zrealizowania. Jak informuje Adina Vălean, muszą one zostać przedstawione w KE przed 18 stycznia 2023 r.

Jednym z przykładów wsparcia KE jest dotacja w wysokości 20 mln euro dla Mołdawii na odbudowę osi kolejowej północ-południe. Inwestycja poprawi także ukraiński eksport do naddunajskich portów. EBOR wspiera te działania kwotą 12 mln euro.

Dodaj komentarz