Aktualności Inwestycje Tabor

Projekt największego zakupu w historii PKP Intercity upadnie?

Konsorcjum Pesy i Newagu zdecydowało, aby nie przedłużać ważności oferty przetargu na 38 zestawów piętrowych push-pull. Spółka PKP Intercity musi unieważnić zakup o wartości 5,5 mld złotych.

Zdjęcie. PKP Intercity

Projekt push-pull miał na celu przynieść nową i lepszą jakość podróżowania. Rozmowy o inwestycji rozpoczęto już w 2020 roku. Od tej pory do przetargu wystartowało jedynie konsorcjum Pesy oraz Newagu.

Pierwotny budżet PKP Intercity wynosił 5,412 mld zł, zatem pierwsza oferta, która wynosiła 7,824 mld zł brutto, okazała się zbyt duża. Przewoźnik przetarg unieważnił i ogłosił nowy. Tym razem Pesa i Newag zaproponowały 8,5 miliarda złotych, co znowu okazało się zbyt dużą kwotą dla określonego budżetu 6,5 miliarda złotych. 

PKP Intercity nie podjęło decyzji w sprawie przetargu, natomiast konsorcjum firm nie zgodziło się na przedłużenie ważności oferty. Teraz narodowy przewoźnik musi ponownie unieważnić przetarg.

PKP Intercity podejmuje kroki zmierzające do formalnego unieważnienia postępowania przetargowego na zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Głównym powodem unieważnienia było przekroczenie przez konsorcjum PESA Bydgoszcz oraz NEWAG (jedynego oferenta) zakładanego budżetu o ponad 1,8 mld zł.

Było to drugie postępowanie dot. zakupu tych jednostek. W 2021 roku PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, a rok później zaprosiło producentów biorących w nim udział do złożenia ofert. Na początku 2023 roku złożona została jedna oferta, której wartość przewyższała zakładaną kwotę o 2,4 mld zł brutto, a z tego względu postępowanie zostało unieważnione. W lipcu 2023 roku zostało ogłoszone drugie postępowanie, którego założenia zostały zmodyfikowane tak, by sprostać oczekiwaniom potencjalnych wykonawców. Wprowadzono m.in. zaliczkowanie kwoty postępowania, która została także zwiększona. Zdecydowano się również na etapowanie inwestycji, zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Ponadto spółka PKP Intercity wystąpiła do konsorcjum PESA Bydgoszcz oraz NEWAG o wydłużenie postępowania jednak ta propozycja została odrzucona. Pomimo zaistniałej sytuacji spółka nie rezygnuje z planowanych innych inwestycji a w zamian za postępowanie na zakup pojazdów typu push-pull, PKP Intercity planuje ogłosić w maju br. postępowanie na 50 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w nowym designie, które będą mogły osiągać prędkość 200 km/h.

W trakcie pozyskiwania zgód korporacyjnych jest także postępowanie na zakup 300 wagonów dostosowanych do prędkości 200 km/h z opcją zakupu kolejnych 150. Do końca I kwartału planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup 23 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu high speed dostosowanych do prędkości 250 km/h. – Czytamy w oficjalnym stanowisku spółki PKP Intercity

Dodaj komentarz