global

Projekt PREVENT dot. bezpieczeństwa w transporcie publicznym dobiega końca

W sierpniu 2020 r. zakończą się prace nad Projektem PREVENT (PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport), w którym udział bierze PKP SKM Trójmiasto (jako jedyny polski przewoźnik). Międzynarodowy projekt związany jest z bezpieczeństwem w transporcie publicznym i zapobieganiem atakom terrorystycznym. Wyzwaniom akcji PREVENT podjęły się 22 organizacje z 10 krajów świata.

Głównym celem projektu PREVENT jest zapewnienie odpowiedniej technologii dla wcześniejszego wykrywania potencjalnych zagrożeń, śledzenia wykrytych osób oraz koordynowania reakcji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. PREVENT zajmuje się również analizą istniejących procesów i praktyk w obszarze transportu publicznego (istniejące technologie, regulacje prawne, itp.), analizą i oceną zagrożeń i słabych stron obecnych rozwiązań, budową scenariuszy podkreślających luki między stanem istniejącym a docelowym, analizą technologii pozwalających na usunięcie luk w istniejących procesach i rozwiązaniach, analizą technologii pod kątem aspektów prawnych, ekonomicznych, ochrony danych oraz określeniem wspólnych potrzeb i priorytetów w celu przygotowania jednego wspólnego zamówienia przedkomercyjnego.