global

Projekt PREVENT dot. bezpieczeństwa w transporcie publicznym dobiega końca

W sierpniu 2020 r. zakończą się prace nad Projektem PREVENT (PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport), w którym udział bierze PKP SKM Trójmiasto (jako jedyny polski przewoźnik). Międzynarodowy projekt związany jest z bezpieczeństwem w transporcie publicznym i zapobieganiem atakom terrorystycznym. Wyzwaniom akcji PREVENT podjęły się 22 organizacje z 10 krajów świata.

Głównym celem projektu PREVENT jest zapewnienie odpowiedniej technologii dla wcześniejszego wykrywania potencjalnych zagrożeń, śledzenia wykrytych osób oraz koordynowania reakcji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. PREVENT zajmuje się również analizą istniejących procesów i praktyk w obszarze transportu publicznego (istniejące technologie, regulacje prawne, itp.), analizą i oceną zagrożeń i słabych stron obecnych rozwiązań, budową scenariuszy podkreślających luki między stanem istniejącym a docelowym, analizą technologii pozwalających na usunięcie luk w istniejących procesach i rozwiązaniach, analizą technologii pod kątem aspektów prawnych, ekonomicznych, ochrony danych oraz określeniem wspólnych potrzeb i priorytetów w celu przygotowania jednego wspólnego zamówienia przedkomercyjnego.

W sierpniu 2020 r. zakończą się prace nad Projektem. Zwieńczeniem prac konsorcjum będzie przygotowanie wstępnej dokumentacji do postępowania przetargowego w formule PCP. Przygotowywany jest także kolejny projekt będący bezpośrednim następstwem obecnego – PREVENT#2. Będzie on koncentrował się na pozyskaniu innowacji technologicznych dla zamawiających publicznych z obszaru transportu pasażerskiego, mających na celu usunięcie luk w bezpieczeństwie w środowisku transportu.

W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne z programu Horizon 2020 na stworzenie prototypów technologii dostosowanej idealnie do potrzeb transportu pasażerskiego. Trwają także obecnie prace nad stworzeniem konsorcjum partnerów dla nowego Projektu.

Do obecnego programu przystąpiły trzy podmioty z Polski:

  • PKP SKM
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, PPBWPKP SKM w Trójmieście jest jedynym polskim przewoźnikiem w grupie. Z innych państw są to m.in. francuski SNCF czy grecki OSE.

Dodaj komentarz