Analizy

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

Problem kolizji ze zwierzętami dotyczy niemal wszystkich współczesnych środków transportu, w szczególności lotnictwa, kolei, transportu drogowego. W każdym tym przypadku zderzenie maszyny ze zwierzęciem może mieć tragiczne skutki nie tylko dla tego zwierzęcia, ale także dla ludzi znajdujących się na pokładzie. Historia zna wiele przypadków wypadków śmiertelnych zarówno w lotnictwie, jak i w transporcie lądowym. jednak tylko w przypadku lotnictwa problem ten wydaje się traktowany z należytą powagą. Istnieją szczegółowe zalecenia dotyczące zarówno zapobiegania, jak i monitorowania zdarzeń zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Normą jest wyposażanie wszystkich większych lotnisk w systemy radarowe do śledzenia aktywności ptaków, systemy płoszące, korzystanie z usług sokolników itp.

Sarny przy torach kolejowych (fot. kadr z filmu PKP PLK)
Sarny przy torach kolejowych (fot. kadr z filmu PKP PLK)