Analizy

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

Problem kolizji ze zwierzętami dotyczy niemal wszystkich współczesnych środków transportu, w szczególności lotnictwa, kolei, transportu drogowego. W każdym tym przypadku zderzenie maszyny ze zwierzęciem może mieć tragiczne skutki nie tylko dla tego zwierzęcia, ale także dla ludzi znajdujących się na pokładzie. Historia zna wiele przypadków wypadków śmiertelnych zarówno w lotnictwie, jak i w transporcie lądowym. jednak tylko w przypadku lotnictwa problem ten wydaje się traktowany z należytą powagą. Istnieją szczegółowe zalecenia dotyczące zarówno zapobiegania, jak i monitorowania zdarzeń zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Normą jest wyposażanie wszystkich większych lotnisk w systemy radarowe do śledzenia aktywności ptaków, systemy płoszące, korzystanie z usług sokolników itp.

Sarny przy torach kolejowych (fot. kadr z filmu PKP PLK)
Sarny przy torach kolejowych (fot. kadr z filmu PKP PLK)

W transporcie kolejowym, mimo odnotowanych wypadków spowodowanych najechaniem pociągu na zwierzęta, niewiele krajów ma całościowe, spójne wytyczne dotyczące rejestrowania takich zdarzeń i podejmowania działań, które mają zapobiegać takim zdarzeniom w przyszłości. Wyzwanie bez wątpienia znane jest dobrze przewoźnikom kolejowym i właścicielom taboru kolejowego, ale zarządcy linii kolejowych wskazują że należy je traktować jako kategorię zdarzeń losowych, niemożliwych do przewidzenia i uniknięcia. Tymczasem fakty są takie, że w Polsce dysponujemy wiedzą zarówno o rozmieszczeniu miejsc o zwiększonym ryzyku kolizji, jak i o metodach zapobiegania takim zdarzeniom.

W lotnictwie cywilnym analizy zastosowanych (wdrożonych) planów minimalizowania liczby kolizji statków powietrznych z ptakami i zwierzętami, połączone z oceną efektywności metod w zakresie ich realizacji, wskazują na prawie 70% skuteczność odpowiednich działań ograniczających możliwość wystąpienia takiego ryzyka. Tak wysoka skuteczność przekłada się na wymierne koszty związane np. z naprawami i bardzo często wysokimi roszczeniami odszkodowawczymi. Uwzględniając to, nawet podjęte w szerokim zakresie i dość kosztowne działania oparte na procedurach i minimalizujące prawdopodobieństwo ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami są w efekcie końcowym nie tylko niezbędne, lecz równie opłacalne w aspekcie bezpiecznego funkcjonowania lotniska.

W kolejnictwie brak takich analiz i brak takich planów. Tylko właściciele taboru skarżą się na rosnące koszty, a pasażerowie na kolejne opóźnienia pociągów.

Statystyka

Liczba kolizji w lotnictwie – świat

Od początku historii lotnictwa do chwili obecnej na całym świecie odnotowano setki tysięcy kolizji.

Dane dla USA: Liczba kolizji zgłaszanych rocznie do FAA (Agencja ds. lotnictwa cywilnego USA) wzrosła 7,4-krotnie z 1851 w 1990 r. do rekordowej 13668 w 2014 r. Wg innego źródła obecnie ma miejsce ok. 17 tys. zdarzeń rocznie.

Dane dla Europy: 18.358 zdarzeń lotniczych ze zwierzętami (także ssakami) w bazie ECCAIRS (European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) za lata 2010-2017 – blisko 3.000 rocznie.

Dodaj komentarz