Analizy

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

W transporcie kolejowym, mimo odnotowanych wypadków spowodowanych najechaniem pociągu na zwierzęta, niewiele krajów ma całościowe, spójne wytyczne dotyczące rejestrowania takich zdarzeń i podejmowania działań, które mają zapobiegać takim zdarzeniom w przyszłości. Wyzwanie bez wątpienia znane jest dobrze przewoźnikom kolejowym i właścicielom taboru kolejowego, ale zarządcy linii kolejowych wskazują że należy je traktować jako kategorię zdarzeń losowych, niemożliwych do przewidzenia i uniknięcia. Tymczasem fakty są takie, że w Polsce dysponujemy wiedzą zarówno o rozmieszczeniu miejsc o zwiększonym ryzyku kolizji, jak i o metodach zapobiegania takim zdarzeniom.