Analizy

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

Dane dla Europy: 18.358 zdarzeń lotniczych ze zwierzętami (także ssakami) w bazie ECCAIRS (European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) za lata 2010-2017 – blisko 3.000 rocznie.