Analizy

Kolizje samolotów z ptakami oraz pociągów ze zwierzętami [ANALIZA]

W lotnictwie cywilnym analizy zastosowanych (wdrożonych) planów minimalizowania liczby kolizji statków powietrznych z ptakami i zwierzętami, połączone z oceną efektywności metod w zakresie ich realizacji, wskazują na prawie 70% skuteczność odpowiednich działań ograniczających możliwość wystąpienia takiego ryzyka. Tak wysoka skuteczność przekłada się na wymierne koszty związane np. z naprawami i bardzo często wysokimi roszczeniami odszkodowawczymi. Uwzględniając to, nawet podjęte w szerokim zakresie i dość kosztowne działania oparte na procedurach i minimalizujące prawdopodobieństwo ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami są w efekcie końcowym nie tylko niezbędne, lecz równie opłacalne w aspekcie bezpiecznego funkcjonowania lotniska.