Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK w służbie zwierzętom [ZDJĘCIA + FILMY]

Tory przecinające lasy i pola są często groźną przeszkodą dla dziko żyjącej zwierzyny. PKP Polskie Linie Kolejowe, inwestując w poprawę bezpieczeństwa, myśli także o faunie. PLK buduje specjalne przejścia, umożliwiające lisom, jeleniom czy żabom bezpieczne pokonanie nasypu kolejowego.

Fot. PKP PLK

W roku 2020 do wędrówki zwierząt dostosowanych zostało ponad 100 obiektów inżynieryjnych w całej Polsce. Zanim jednak powstały, w określeniu lokalizacji przejść pomógł monitoring. Kamery rejestrowały miejsca, w których zwierzęta przechodzą przez tory.

Przejścia powstały na 109 obiektach – mostach, wiaduktach i przepustach. To korzystny dla środowiska efekt inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego. Przejścia dla dużych i małych zwierząt powstały m.in. na trasach Warszawa – Sadowne – Czyżew, Sochaczew – Swarzędz, Warka – Radom, Trzebinia – Oświęcim, Warszawa – Lublin, Trzebinia – Krzeszowice.

Przebudowa pozwoliła bezpiecznie przekroczyć tory zarówno dużym zwierzętom: sarnom, wilkom, łosiom, dzikom czy lisom, ale także tym mniejszym – jak płazom czy gadom. Przepusty i mosty zostały wyposażone w specjalne półki, którymi zwierzęta pełzają, skaczą lub dreptają m.in. nad rzekami.

Fot. PKP PLK

Na modernizowanej trasie z Warszawy do Poznania przepusty zostały wyposażone w pochylnie dla płazów, które zapewniają zwierzętom przejście przez tory i skarpę. Pomyślano też o nietoperzach. W części przepustów wybudowano domki. Dla latających ssaków stanowią one schronienie w dzień i są miejscem lęgowym.

Przyroda bezpieczna obok kolei

– Wszystkie inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzone są z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ograniczanie do minimum ingerencji w otoczenie zapewnia zwierzętom warunki swobodnej migracji – przechodzenia przez tereny kolejowe. Tam, gdzie występuje prawdopodobieństwo kolizji zwierząt z pociągami, zwłaszcza gatunków chronionych, przygotowywane są specjalne przejścia – powiedziała Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

 

Dla większości zwierząt linie kolejowe nie stanowią bariery. Potwierdzają to nagrania z fotopułapek i analizy wykonane w ramach monitorowania oddziaływania linii kolejowych na środowisko. Również w ramach przygotowań do inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują jak na środowisko może wpływać korzystanie z linii kolejowej i prowadzenie prac.

Od 2007 roku wybudowano łącznie 123 przejścia dedykowane wyłącznie dla zwierząt. Najwięcej z nich znajduje się w obszarze korytarzy migracyjnych, np. na liniach: Zielonka – Kuźnica Białostocka, Warszawa – Gdańsk, Kraków – Medyka. Takie obiekty budowane są również na linii z Poznania do Szczecina i trasie Rail Baltica. Stosowane są również dźwiękowe systemy ochrony zwierząt. Ponadto dla potrzeb zwierzęcych wędrówek modernizowane są setki istniejących obiektów.

Zwierzęta pod okiem kamery

Badania terenowe, wykorzystanie kamer i fotopułapek pozwoliły poznać zwyczaje zwierząt i otoczenie linii kolejowych. Filmy pokazują, że sarny, jelenie czy łosie swobodnie czują się przy torach, a uciekają na dźwięk nadjeżdżającego pociągu.

Wilki, po sprawdzeniu, ostrożnie i spokojnie przechodzą przez tory.

Żaby rzadko przeskakują przez torowisko. Podobnie jak żółwie, mogą korzystać ze szlaków przez specjalnie dostosowane kolejowe przepusty. Zaskrońce przypełzają wygrzewać się koło szyn, do czasu kiedy poczują drgania nadjeżdżającego pociągu. Wówczas znikają w bezpiecznym otoczeniu. Nietoperze w dzień szukają schronienia w kolejowych mostach i przepustach. Nocą bez problemów korzystają z przestrzeni ponad torami i siecią trakcyjną.