Inwestycje

Specjalistyczne maszyny modernizują trasę Otwock – Pilawa

Fot. PKP PLK

Trwa budowa drugiego toru między Otwockiem a Pilawą. Modernizację wspierają specjalistyczne maszyny. Prace związane są z rewitalizacją linii kolejowej WarszawaLublin.

Wysokowydajne maszyny torowe pracują przy modernizacji linii kolejowej na blisko trzydziestokilometrowym odcinku z Otwocka do Pilawy. Regulują położenie toru, aby pociągi mogły jeździć szybko i bezpiecznie. Na jednotorowym dotychczas odcinku, budowany jest drugi tor, co zlikwiduje ograniczenia w kursowaniu pociągów – tzw. „wąskie gardło”. Ułożono już ponad 20 km nowego toru.

Miedzy Otwockiem a Pilawą, na odcinku z Otwocka do Celestynowa, pracują trzy maszyny: podbijarka torowa, profilarka tłucznia oraz dynamiczny stabilizator toru (DTS). Łączna długość zestawu to ponad 65 metrów, a waga około 230 ton.

W pierwszej kolejności podbijarka wyrównuje tor poprzez tzw. podbicie. Maszyna unosi tor i jednocześnie podsypuje pod podkłady tłuczeń. Zadaniem profilarki jest rozprowadzanie i wyrównywanie tłucznia – oczyszczenie toru i usunięcie nadmiaru kruszywa. Profilarka może magazynować nawet 25 ton tłucznia i użyć go w miejscach, gdzie występują braki. Końcowe prace wykonuje dynamiczny stabilizator toru (DTS). Jego zadaniem jest zagęszczenie podsypki, dzięki czemu tor staje się bardziej stabilny. Maszyny w ciągu dnia mogą wyregulować do 4 km toru. Po odcinku objętym pracami muszą przejechać minimum 2-3 razy.

Po wykonaniu robót pomiędzy Otwockiem a Celestynowem, maszyny będą pracować na kolejnym odcinku w kierunku Pilawy.

Na odcinku OtwockPilawa budowane są nowe perony na 8 stacjach i przystankach, m.in. w: Zabieżkach, Augustówce i Śródborowie. Będą wyposażone w ławki, wiaty i nowe oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. W Celestynowie układane są już płyty nowych peronów. Budowane są szerokie wiaty i przejście podziemne. Perony dostosowywane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Przebudowywane są też mosty i wiadukty. Wykonawca pracuje przy wiaduktach kolejowych przy ul. Orlej i Żeromskiego w Otwocku, które zapewnią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawnią komunikację w mieście. Przy ul. Orlej gotowe są już konstrukcje dwóch wiaduktów kolejowych. Budowany jest układ drogowy. Udostępnienie przejazdu pod torami planowane jest na przełomie czerwca i lipca. Wyższy poziom bezpieczeństwa na styku toru i drogi zapewni modernizacja 11 przejazdów kolejowo-drogowych.

Na odcinku CelestynówPilawa konieczne są dodatkowe roboty przy wzmocnieniu gruntu i stabilizacji podłoża dla uzyskania wymaganych parametrów linii szykowanej na prędkość 160 km/h. Wykonawca musi likwidować ponad 70 nieprzewidzianych kolizji z nieujętą na mapach infrastrukturą podziemną. To konieczność przekładania m.in. kabli oraz instalacji gazowych. Prace zajmą więcej czasu niż pierwotnie planowano.

Przywrócenie ruchu pomiędzy Otwockiem a Pilawą zaplanowano jednotorowo we wrześniu. Wszystkie prace na tym odcinku zakończą się w grudniu 2020 roku. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów zwiększy się prędkość maksymalna pociągów do 160 km/h oraz wzrośnie przepustowość linii kolejowej. Pozwoli to przewoźnikom na uruchomienie większej liczby pociągów regionalnych i dalekobieżnych.

Dodaj komentarz