Przewozy towarowe Wydarzenia

Ukraina i Mołdawia dołączą do sieci TEN-T

Rada Ministrów Transportu w Brukseli przyjęła wspólne stanowisko ws. wniosku Komisji Europejskiej dot. rewizji sieci TEN-T. Celem podjętych działań jest rozbudowa transeuropejskiej sieci transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Przyjęte porozumienie jest dla nas ważne z punktu widzenia naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, gdyż jego osiągnięcie było jednym z naszych priorytetów – mówi Martin Kupka, Minister Transportu Czech. – To także dobra wiadomość dla Czech, bowiem duża liczba projektów została włączona do propozycji sieci TEN-T lub zmodernizowana poprzez reklasyfikację. Jeżeli spełnimy wszystkie parametry techniczne, będziemy mieli dużą szansę na pozyskanie środków na przygotowanie projektów i ich faktyczną realizację.

 

Rewizja sieci TEN-T pozwoli rozbudować linie dużych prędkości (VRT) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Połączenie VRT PragaBrno, tunel Krušnohorský i VRT Přerov-Ostrava zostały włączone do głównej sieci TEN-T, nowo podzielonej według terminów realizacji na lata 2030 i 2040. Do roku 2050 planuje się rozwój sieci globalnej – informuje czeski minister. – Podobne wsparcie otrzymają również Hradec Králové, a także Velký Osekem i inne kluczowe odcinki kolejowe. W porównaniu z pierwotną propozycją rozporządzenia udało nam się również wynegocjować włączenie linii (Praga)-Lysá nad Labem-Mladá Boleslav-Liberec-Zhořelec do globalnej sieci TEN-T, co w przyszłości znacząco poprawi połączenia kolejowe między tymi miastami, zwłaszcza z Libercem – dodaje minister Kupka.

 

W odpowiedzi na skutki agresywnej wojny Rosji z Ukrainą Komisja przyjęła w lipcu br. znowelizowany wniosek, wprowadzający kilka zmian do pierwotnych zapisów dot. sieci. W zmienionym wniosku wezwano do ujednolicenia sieci TEN-T z wykorzystaniem europejskiej standardowej szerokości torów. Ponadto, rozszerzone zostaną korytarze transportowe na Ukrainę i Mołdawię.

– W ten sposób prawdziwie połączymy Europę z Morzem Azowskim – dodaje minister Martin Kupka.

 

W trakcie rozmów wynegocjowano kompromis między KE a państwami członkowskimi w sprawie zapisu o parametrach długości pociągów towarowych. Omówiono także wysokości profilu przejeżdżających pociągów kontenerowych i minimalną prędkość pociągów osiągających 160 km/h w przypadku przewozów pasażerskich w sieci bazowej TEN-T.

Rosja i Białoruś zostaną wykluczone z TEN-T?

Długość pociągów, które powinny być w stanie przejechać przez sieć bazową wyniesie 750 m, wysokość profilu 400 mm.

-W parametrze prędkości 160 km/h wynegocjowano wyjątek – zgodnie z wymaganiami państw członkowskich – nie trzeba go przestrzegać na całej długości głównych sieci TEN-T.

Dodaj komentarz