global Wydarzenia

Ministrowie Transportu o przyszłości kolei w Europie

Rozwój transportu kolejowego, przyszły kształt sieci TEN-T i ceny energii to główne tematy nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Transportu. Odbędzie się ono w piątek 21 października w Pradze.

Pierwszym podjętym przez ministrów tematem będzie rozwój linii dużych prędkości, głównie w rejonie Europy Środkowej. Omówią oni także kierunek inwestycji unijnych oraz kwestie włączenia nowych połączeń do paneuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Transport kolejowy odgrywa obecnie kluczową rolę w Unii Europejskiej, co potwierdziła również rosyjska agresja na Ukrainę. Kolej stanowi także ekologiczny i zrównoważony środek transportu.

Proponowana wizja sieci TEN-T zakłada likwidację połączeń z terenu Rosji i Białorusi, a włączenie korytarzy transportowych na Ukrainie i Mołdawii, w tym utworzenie toru o rozstawie szyn 1435 mm.

Kolejnym tematem nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Transportu będą aktualne ceny energii. Te bezpośrednio wpływają na transport kolejowy. Ministrowie omówią, co poszczególni przewoźnicy i zarządcy infrastruktury mogą zrobić, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Ponadto – jak utrzymać obecny zasięg transportu.

Popołudniowe spotkanie poświęcone będzie znalezieniu sposobów na poprawę jakości transportu kolejowego i zapewnienie jego większej niezawodności. Ministrowie będą dyskutować o tym, jak usunąć przeszkody techniczne czy utrzymać ciągłość połączeń. Omówią również ceny biletów, wypłatę odszkodowań za opóźnienia, lepsze informowanie pasażerów o wypadkach i innych sytuacjach awaryjnych czy łatwiejszy zakup biletów międzynarodowych. Omówią, jak usprawnić tworzenie rozkładów jazdy oraz wspierać transport dalekobieżny i transgraniczny.

Dodaj komentarz