Personalia Wydarzenia

Druga kadencja prezesa UTK

W piątek 24 czerwca br. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki powołał Ignacego Górę na pięcioletnią kadencję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. To druga kadencja na tym stanowisku. Pełnił tę funkcję od 30 marca 2017 r.

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra od początku swojej kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Pracował na wielu stanowiskach związanych z eksploatacją, utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu kolejowego. W październiku 2013 r. objął stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Niespełna trzy lata później – w lutym 2016 r. został p.o. Prezesa UTK. Stanowisko Prezesa UTK objął 24 listopada. Od 30 marca jego kadencja trwa 5 lat.

Ignacy Góra przeprowadził z powodzeniem wiele projektów poprawiających bezpieczeństwo kolei. Do najważniejszych z nich należą: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, czy Kampania Kolejowe ABC. W trakcie pierwszej kadencji zaszło wiele ważnych zmian dla rynku kolejowego. M.in. wszedł w życie IV pakiet kolejowy, przyjęto rozwiązania zmieniające sposób egzaminowania kandydatów na maszynistów a sami maszyniści wymienili prawa kierowania na licencję maszynisty. Co sprawnie zostało przeprowadzone dzięki wprowadzonej przez UTK aplikacji SOLM. Urząd w tym czasie stawał się co raz bardziej nowoczesny, a także był otwarty na potrzeby rynku.

W 2021 r. Ignacy Góra był krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Kolei 2021. Jest autorem licznych artykułów i opracowań na temat bezpieczeństwa, techniki i regulacji transportu kolejowego. Uczestniczył także w wielu konferencjach i seminariach branżowych. Warto również zaznaczyć, że Prezes UTK jest laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń.

W 2018 r. Prezes Rady Ministrów powołał Ignacego Górę w skład Komitetu Sterującego w zespole zadaniowym ds. realizacji Komponentu Kolejowego Programu „Centralny Port Komunikacyjny”. W styczniu 2020 r. został członkiem Rady Dostępności, utworzonej 20 grudnia 2018 r. jako organ pomocniczy Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2021 r. wchodzi w skład Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. A od kwietnia 2021 r. w skład Sekcji Elektromobilności i Transportu Autonomicznego działającej przy tym Komitecie. Jest także członkiem Rady Akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji.

Kim jest Ignacy Góra?

Ignacy Góra jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, kierunku mechanika i budowa maszyn – specjalność Pojazdy Szynowe oraz Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej (Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem), Politechnice Krakowskiej (Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie), Politechnice Radomskiej (Integracja z UE w Transporcie Kolejowym), a także na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie (Europejski Model Zarządzania). Posiada tytuł naukowy doktora nauk technicznych, który uzyskał na Politechnice Warszawskiej.

Dodaj komentarz