Personalia Wydarzenia

Druga kadencja prezesa UTK

W piątek 24 czerwca br. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki powołał Ignacego Górę na pięcioletnią kadencję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. To druga kadencja na tym stanowisku. Pełnił tę funkcję od 30 marca 2017 r.

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra od początku swojej kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Pracował na wielu stanowiskach związanych z eksploatacją, utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu kolejowego. W październiku 2013 r. objął stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Niespełna trzy lata później – w lutym 2016 r. został p.o. Prezesa UTK. Stanowisko Prezesa UTK objął 24 listopada. Od 30 marca jego kadencja trwa 5 lat.

Ignacy Góra przeprowadził z powodzeniem wiele projektów poprawiających bezpieczeństwo kolei. Do najważniejszych z nich należą: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, czy Kampania Kolejowe ABC. W trakcie pierwszej kadencji zaszło wiele ważnych zmian dla rynku kolejowego. M.in. wszedł w życie IV pakiet kolejowy, przyjęto rozwiązania zmieniające sposób egzaminowania kandydatów na maszynistów a sami maszyniści wymienili prawa kierowania na licencję maszynisty. Co sprawnie zostało przeprowadzone dzięki wprowadzonej przez UTK aplikacji SOLM. Urząd w tym czasie stawał się co raz bardziej nowoczesny, a także był otwarty na potrzeby rynku.