Raport z Polski Wydarzenia

W CEEM trwają testy i kalibracja symulatorów

Od 2023 r. w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, tworzonym przez Prezesa UTK prowadzone będą egzaminy dla kandydatów na maszynistów. Obecnie trwają testy i kalibracja symulatorów. Projekt otrzymał 39 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Nowością będzie wykorzystanie symulatorów do egzaminowania na świadectwo maszynisty.
Nowością będzie wykorzystanie symulatorów do egzaminowania na świadectwo maszynisty.

Nowe zasady egzaminowania zaczną obowiązywać od początku 2023 r. Zmiany dotyczą tylko kandydatów na maszynistów – egzaminu na licencję, a także pierwsze świadectwo maszynisty.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów swoją siedzibę ma w Warszawie. Na powierzchni niemal 1000 m2 znajdą się dwie sale pozwalające na egzaminowanie z części teoretycznej egzaminu na licencję i świadectwo maszynisty punkt wydawania licencji maszynisty i wygodna poczekalnia dla osób zdających egzamin oraz trzy symulatory pojazdów kolejowych – lokomotywa, zespół trakcyjny oraz pojazd specjalny lub lokomotywa z polem widzenia 360o  wyposażone w zunifikowane pulpity, zgodne z ogólnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ergonomii, a także prawidłowego rozmieszczenia przyrządów, a w szczególności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas). Twórcy symulatorów odwzorują ponad 5 tys. rzeczywistych tras kolejowych.

-To nowa jakość i krok w kierunku bezpieczniejszej kolei w Polsce. Od 2023 roku będzie to główny ośrodek egzaminacyjny dla osób wchodzących do zawodu maszynisty, czyli ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. Zapewnimy miarodajne, porównywalne i powtarzalne prowadzenie egzaminów różnych kategorii egzaminacyjnych – o Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Zapisy na egzaminy oraz wnioski

Zapisy na egzaminy oraz wnioski o wydanie licencji maszynisty Centrum zrealizuje przez Internet. Testy egzaminacyjne na licencje i świadectwo maszynisty odbędą się elektronicznie w siedzibie CEMM. Informatycy stworzyli informatyczny moduł egzaminacyjny specjalnie dla UTK.

Również w CEMM przeprowadzana będzie część symulatorowa państwowego egzaminu na świadectwo maszynisty. W sposób bezstronny i innowacyjny na skalę europejską specjaliści zweryfikują wiedzę, a także umiejętności kandydatów na maszynistów. Nowością będzie wykorzystanie symulatorów do egzaminowania na świadectwo maszynisty.

-Dzięki zaangażowaniu Ministra Infrastruktury oraz posłów i senatorów z sejmowych i senackich komisji infrastruktury bardzo sprawnie udało się przeprowadzić cały proces legislacyjny. Dzięki niemu możliwe było utworzenie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Wprowadzenie egzaminów państwowych, które jest elementem kompleksowego działania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Zmierzamy do zapewnienia bezpiecznego i konkurencyjnego rynku transportu kolejowego w Polsce – – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Dodaj komentarz