Aktualności

Jak wygląda szkolenie maszynistów? Prezentujemy zasady

Ustawa o transporcie kolejowym jest specyficznym aktem prawnym, który reguluje kwestie takie jak prowadzenie inwestycji, a także zasady funkcjonowania rynku kolejowego, udostępnianie infrastruktury kolejowej oraz bezpieczeństwo kolei i interoperacyjność systemu.

Z powyższego wynika, ujmując to dość lakonicznie, iż sektor transportu kolejowego jest bardzo złożony i zróżnicowany, a niektóre jego dziedziny są ze sobą powiązane na dość ogólnym poziomie.

Co więcej, ustawa o transporcie kolejowym była już wielokrotnie nowelizowana, co doprowadziło ją do stanu, w którym praca z nią, jej interpretacja, nie należy do najłatwiejszych. Jakby tego było mało, ustawodawca obecnie przewiduje wprowadzenie kolejnych zmian. W połowie października 2019 r. ukazał się projekt ustawy przewidujący wprowadzenie zmian, m.in. w zakresie szkolenia i egzaminowania przyszłych maszynistów.

Nowe przepisy będą przewidywały zaangażowanie Prezesa UTK w proces egzaminowania, zarówno jeżeli chodzi o licencję maszynisty, jak i świadectwo maszynisty. Oznacza to, że Prezes UTK przejmie zadania związane z egzaminowaniem od ośrodków egzaminacyjnych. Aczkolwiek Prezes UTK będzie zaangażowany w proces egzaminowania kandydatów do zawodu maszynisty, tj. zdających egzamin po raz pierwszy.

Zgodnie z projektem ustawy, przewiduje się, że egzamin będzie sprawdzał zarówno wiedzę teoretyczną, w tym dotyczącą zasad wykonywania zawodu, a także znajomość pojazdów kolejowych, które przyszły maszynista będzie obsługiwał. Dodatkowo, Prezes UTK będzie zobowiązany do stworzenia systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego będą składane wnioski o przeprowadzenie egzaminu na licencję maszynisty. Wnioski będą składane oczywiście przez kandydatów. Natomiast, w przypadku świadectwa maszynisty, wnioski będą składane przez pracodawcę, tj. przewoźnika kolejowego lub zarządcę infrastruktury kolejowej. Wprowadzenie systemu teleinformatycznego ma również przyspieszyć proces wydawania licencji.

MD