Aktualności Inwestycje

Bajpasem z Kaszub do Trójmiasta

Podpisano porozumienie, które pozwoli na kolejowe połączenie Kaszub z Trójmiastem podczas modernizacji linii nr 201 Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., województwo Pomorskie oraz PKM były sygnatariuszami porozumienia na mocy, którego podróżni z Kartuz będą mieć zapewniony dostęp do Trójmiasta podczas modernizacji linii nr 201. Dzięki inwestycji powiat kartuski otrzyma nowe dogodne połączenie z Gdańskiem. Prace PLK zapewnią podróże ze zmodernizowanych peronów w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim. PKM odbuduje ok. 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki.
Porozumienie zawarte 13 sierpnia 2019 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Województwem Pomorskim i Pomorską Koleją Metropolitalną SA dotyczy współpracy przy inwestycji na liniach kolejowych nr 234 (Gdańsk Wrzeszcz – Stara Piła) i 229 (odcinek Stara PiłaGlincz). Celem współpracy jest przygotowanie tzw. „bajpasu kartuskiego”.

– Przy inwestycjach Krajowego Programu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szukają dogodnych rozwiązań dla tras objazdowych. Zależy nam na utrzymaniu możliwości podróży dla mieszkańców – ciągłości transportu kolejowego. Podobnie jest na Pomorzu, inwestycja realizowana przez PLK z udziałem środków POIiŚ zapewni dobre podróże.

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

PLK zmodernizują odcinek Gdańsk Kokoszki – Stara Piła (linia nr 234) oraz Stara PiłaGlincz (linia nr 229), gdzie obecnie prowadzony jest wyłącznie ruch pociągów towarowych.
Powrót pociągów pasażerskich stworzy nowe możliwości komunikacji kolejowej dla powiatu kartuskiego. Na stacjach w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim zmodernizowane perony zapewnia lepszy dostęp do pociągów. Wymienione zostaną tory, przebudowane obiekty inżynieryjne. Nowe rozjazdy oraz system sterowania ruchem kolejowym zapewnią bezpieczne i sprawne przejazdy.
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A (przy współpracy z miastem Gdańsk) odbuduje natomiast blisko 1,5 km toru linii nr 234 między stacjami Gdańsk Kokoszki i Gdańsk Kiełpinek.
Bajpas powinien być gotowy z końcem 2021 roku przy czym jeszcze w tym roku PLK ogłoszą przetarg w formule „projektuj – wybuduj” dla tego zadania oraz przetarg na roboty budowlane na kolejnym odcinku linii nr 229, między Glinczem a Kartuzami.
Prace związane z połączeniem przez Gdańsk Kokoszki, będą wykonane przed rozpoczęciem modernizacji linii z Maksymilianowa do Trójmiasta. Dojazd koleją do stolicy województwa będzie utrzymany.
Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

RK

MD

Dodaj komentarz