Aktualności Inwestycje

Bajpasem z Kaszub do Trójmiasta

Podpisano porozumienie, które pozwoli na kolejowe połączenie Kaszub z Trójmiastem podczas modernizacji linii nr 201 Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., województwo Pomorskie oraz PKM były sygnatariuszami porozumienia na mocy, którego podróżni z Kartuz będą mieć zapewniony dostęp do Trójmiasta podczas modernizacji linii nr 201. Dzięki inwestycji powiat kartuski otrzyma nowe dogodne połączenie z Gdańskiem. Prace PLK zapewnią podróże ze zmodernizowanych peronów w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim. PKM odbuduje ok. 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki.
Porozumienie zawarte 13 sierpnia 2019 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Województwem Pomorskim i Pomorską Koleją Metropolitalną SA dotyczy współpracy przy inwestycji na liniach kolejowych nr 234 (Gdańsk Wrzeszcz – Stara Piła) i 229 (odcinek Stara Piła – Glincz). Celem współpracy jest przygotowanie tzw. „bajpasu kartuskiego”.

– Przy inwestycjach Krajowego Programu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szukają dogodnych rozwiązań dla tras objazdowych. Zależy nam na utrzymaniu możliwości podróży dla mieszkańców – ciągłości transportu kolejowego. Podobnie jest na Pomorzu, inwestycja realizowana przez PLK z udziałem środków POIiŚ zapewni dobre podróże.

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

PLK zmodernizują odcinek Gdańsk Kokoszki – Stara Piła (linia nr 234) oraz Stara Piła – Glincz (linia nr 229), gdzie obecnie prowadzony jest wyłącznie ruch pociągów towarowych.
Powrót pociągów pasażerskich stworzy nowe możliwości komunikacji kolejowej dla powiatu kartuskiego. Na stacjach w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim zmodernizowane perony zapewnia lepszy dostęp do pociągów. Wymienione zostaną tory, przebudowane obiekty inżynieryjne. Nowe rozjazdy oraz system sterowania ruchem kolejowym zapewnią bezpieczne i sprawne przejazdy.
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A (przy współpracy z miastem Gdańsk) odbuduje natomiast blisko 1,5 km toru linii nr 234 między stacjami Gdańsk Kokoszki i Gdańsk Kiełpinek.
Bajpas powinien być gotowy z końcem 2021 roku przy czym jeszcze w tym roku PLK ogłoszą przetarg w formule „projektuj – wybuduj” dla tego zadania oraz przetarg na roboty budowlane na kolejnym odcinku linii nr 229, między Glinczem a Kartuzami.
Prace związane z połączeniem przez Gdańsk Kokoszki, będą wykonane przed rozpoczęciem modernizacji linii z Maksymilianowa do Trójmiasta. Dojazd koleją do stolicy województwa będzie utrzymany.
Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

RK

Reklama

Avatar
MD